Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần đường bộ i thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u khoa họ c độ c lậ p củ a riêng tôi.
Các số liệ u, thông tin, các tài liệ u tham khả o đư ợ c sử dụ ng trong Luậ n văn đề u có
nguồ n gố c rõ ràng, trung thự c và đư ợ c phép công bố , các trích dẫ n đề u đư ợ c chỉ rõ
nguồ n tài liệ u và tác giả .

Huế , ngày 22 tháng 07 năm 2014
Tác giả luậ n văn

NGÔ VĂN PHÚTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×