Tải bản đầy đủ

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Formatted: Font: 15 pt
Formatted: Tab stops: 1 cm, Left

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đề u đã đư ợ c cả m ơ n và
các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.

Tác giả luậ n văn

Lê Thị Tuyế t

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×