Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán xác định trầm cảm

Chẩn đoán xác định trầm cảm: theo tiêu chuẩn chẩn đoán ICD - 10 .
a) Ba triệu chứng điển hình:
- Khí sắc trầm bất thường rõ rệt trong cả ngày, trong nhiều ngày, không bị chi phối
bởi ngoại cảnh và tồn tại ít nhất 2 tuần.
- Giảm rõ nét sự quan tâm và thích thú hoặc không thấy hài lòng với những hoạt
động dễ chịu hàng ngày.
- Giảm năng lượng dẫn đến tăng mệt mỏi và giảm hoạt động, phổ biến là mệt mỏi
rõ rệt chỉ sau một cố gắng nhỏ.
b) Bẩy triệu chứng thường gặp :
- Giảm khả năng tư duy hoặc giảm tập trung, do dự, không quyết đoán.
- Giảm tự trọng và lòng tự tin
- Những ý tưởng bị tội và không xứng đáng
- Nhìn tương lai ảm đạm, bi quan.
- Có ý tưởng và hành vi tự sát bất kỳ dạng nào.
- Rối loạn giấc ngủ bất kỳ dạng nào.
- Ăn không ngon miệng cùng với sự biến đổi trọng lượng tương ứng.
c) Chẩn đoán các mức độ trầm cảm
Mức độ
STT
1
2

3

4

Triệu chứng
3 triệu chứng
chính
7 triệu chứng phụ
Mức độ nặng của
các triệu chứng
- Ý định và hành
vi tự sát
- Hoang tưởng,
ảo giác/ AG
Thời gian

Trầm cảm nặng
Trầm cảm nhẹ Trầm cảm Không loạn
Có loạn thần
vừa
thần
≥2
≥2
Cả 3
Cả 3
triệu chứng
triệu chứng
≥2
3-4
≥4
≥4
Không có triệu Không có Có triệu chứng Có triệu chứng
chứng nặng triệu chứng
nặng
nặng
nặng
- Có ý định và
- Có ý định và
hành vi tự sát
hành vi tự sát
- Không có

hoang
hoang tưởngtưởng, ảo giác
Ảo giác
≥ 2 tuần
≥ 2 tuần
> 2 tuần
> 2 tuần

2. Chẩn đoán phân biệt:
a) Tâm thần phân liệt: Các triệu chứng âm tính của tâm thần phân liệt, đó là sự
mất mát và tiêu hao dần dần chức nặng của các hoạt động tâm thần ( cảm xúc thờ ơ
khô lạnh, tư duy không liên quan, hành vi kỳ dị, xa lánh mọi người, tách rời xã hội
và sống trong thế giới riêng biệt của mình). Trầm cảm là sự ức chế các hoạt động
tâm thần và hồi phục tốt khi bệnh ổn định .
b) Sa sút trí tuệ: Khác với sa sút, người trầm cảm có ý thức về việc mất khả năng
suy nghĩ của mình và phàn nàn về sự chậm chạp tâm thần của mình. Bệnh nhân
trầm cảm thường có biểu hiện giảm trí nhớ, giảm sự tập trung chú ý.


2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×