Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo biscafun quảng ngãi

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bả n luậ n văn “ Hoàn thiệ n chiế n lư ợ c kinh doanh củ a công
ty Bánh Kẹ o Biscafun Quả ng Ngãi ” này là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u đư ợ c sử dụ ng trung thự c và kế t quả nêu trong luậ n văn này chư a
từ ng đư ợ c công bố tạ i bấ t kỳ công trình nào khác.

Tác giả luậ n văn

Đinh Đứ c Duy

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×