Tải bản đầy đủ

HẠN CHẾ rủi RO tín DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY đầu tư tại NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằ ng
mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cám ơ n và các thông tin trích
dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả

Lê Thị Hằ ng Vi

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×