Tải bản đầy đủ

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế nghi sơn, thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các kế t quả nghiên
cứ u trong luậ n văn là trung thự c, các số liệ u sử dụ ng trong luậ n văn có nguồ n gố c
rõ ràng.

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Thị Thu

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×