Tải bản đầy đủ

Giải pháp tài chính phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c, chính xác và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Các thông tin
trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c. Mọ i sự giúp đỡ cho việ c
hoàn thành luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n.

Huế , ngày

tháng

năm 2012

Ngư ờ i cam đoan

Ngô Thị Phư ơ ng Thả o

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×