Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bả n luậ n văn là công trình nghiên cứ u độ c lậ p củ a riêng
tôi. Các số liệ u thông tin đư ợ c trích dẫ n trong luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng,
trung thự c và đư ợ c phép công bố .

Tác giả luậ n văn

NGUYỄ N ĐOAN THỤ C TRINH

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×