Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luậ n văn này là kế t quả nghiên cứ u củ a tác giả dư ớ i sự
hư ớ ng dẫ n khoa họ c củ a giáo viên. Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn
này là hoàn toàn trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Nhữ ng
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng.
Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2015

TÁC GIẢ LUẬ N VĂN

Trị nh Xuân Chiế n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×