Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tạo động lực làm việc của công chức tại UBND thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
–––

–––

TRẦ N THỊ THU THỦ Y

NGHIÊN C U CÁC NHÂN T
NH H NG
T O
NG L C LÀM VI C C A CÔNG CH C
T I UBND THÀNH PH HU , T NH TH A THIÊN HU

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

Huế , 2014
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×