Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực quản lý nhằm bảo tồn và phát triển du lịch bền vững động phong nha tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chính xác, các thông tin trích dẫ n và phân tích sử dụ ng trong luậ n văn
có nguồ n gố c rõ ràng.

Huế , tháng 7 năm 2011
Ngư ờ i cam đoan

Đỗ Thị Hồ ng Cầ m

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×