Tải bản đầy đủ

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn ngày là
trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đề u đã đư ợ c cả m ơ n và
các thông tin trích dẫ n đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.
Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Thị Xuân

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×