Tải bản đầy đủ

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u nêu trong luậ n văn là trung thự c, đư ợ c
các đồ ng tác giả cho phép sử dụ ng và chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ mộ t
công trình nào khác.

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Văn Hoàng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×