Tải bản đầy đủ

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u độ c lậ p củ a tôi. Số liệ u
đư ợ c nêu trong luậ n văn là trung thự c và có trích nguồ n. Kế t quả nghiên cứ u trong
luậ n văn là trung thự c và chư a đư ợ c công bố trong bấ t kỳ công trình nghiên cứ u nào
khác.

TÁC GIẢ

Lê Công Nam

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×