Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN sản XUẤT lâm sản XUẤT KHẨU QUẢNG ĐÔNG

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các số liệ u, kế t
quả trong luậ n văn là trung thự c và chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ công trình
nào khác.

Ngư ờ i cam đoan

DƯ Ơ NG HẢ I LONG

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×