Tải bản đầy đủ

KTMT assignment

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
Communications and Computer Networks

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
GV: Th.S Nguyễn Đặng Thế Vinh
Email: vinhnguyen@vido.edu.vn
Tp.HCM, tháng 09 năm 2014


Tiểu luận môn học
2

❑ Chủ đề 1: Tìm hiểu các công nghệ mới về CPU của
Intel &AMD.
❑ Chủ đề 2: Tìm hiểu các công nghệ mới về
Mainboard của Asus & Gigabyte.
❑ Chủ đề 3: Tìm hiểu các công nghệ mới về Bộ nhớ
RAM.
❑ Chủ đề 4: Tìm hiểu các công nghệ mới về Ổ đĩa
cứng, ổ đĩa di động, ổ đĩa quang.
❑ Chủ đề 5: Tìm hiểu các công nghệ mới về bộ Nguồn

và card màn hình, âm thanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×