Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi marketing dịch vụ 3tc kỳ 1 năm 2017 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Marketing dịch vụ 3tc kỳ 1 năm 2017-2018 (Ngày
thi 27/12/2017)
Đề 1
C1: tại sao dịnh vụ có tính không tách rời mà vẫn có thể phân phối qua trung gian.
Lấy vd minh hoạ
C2: lấy ví dụ về sự kỳ vòng của khách hàng về chất lượng của cùng 1 dịch vụ là
khác nhau giữa các dịch vụ ở các cấp độ khác nhau
C3: đề xuất 1 số giải pháp cân bằng cung cầu của một doanh nghiệ vận tải dịp noel
và tết
Câu 4: vẽ lưu đồ quy trình dịch vụ. Chỉ ra 1 điểm có thể sụp đổ trong quy trình.
Gợi ý biện pháp hoàn thiện điểm đó
Đề 2
Câu 1: tại sao dịch vụ có đặc tính ko thể tách rời lại có thể phân phối qua trung
gian, cho ví dụ về một dv có phân phối qua trung gian
Câu2: ví dụ minh hoạ về sự mong đợi của khách hàng về các yếu tố cấu thành chất
lượng dịch vụ của một dịch vụ mà sự mong đợi về chất lượng là ko giống nhau
Câu 3: nhu cầu đi xe vào dịp noel và tết dương tăng, là gđ mảketing của hãng xe
HN Vinh, đưa ra giải pháp cân bằng cung cầu
Câu 4: cho quy trình dịch vụ của hãng chuyển nhà Babylon. Vẽ lưu đồ quy trình

chi tiết của dịch vụ và nêu ra một điểm có thể thất bại, đưa giải pháp
Đề 3
C1: tại sao nói dịch vụ khó định giá. Lấy ví dụ
C2: lấy vd cm yếu tố con ng ảnh hưởng đến cảm nhận về c.l dv của KH
C3: nhu cầu đi xe khách tăng vào dịp lễ tết. Là một ng làm marketing ,hãy đưa ra
giải pháp
C4: cho một quy trình gồm các bước. Vẽ lưu đồ của quy trình và nêu ra điểm chưa
đạt và đưa giải pháp.
Đề 4
Nêu ý kiến về việc" đánh giá dịch vụ là rất khó khă" cho ví dụ minh họa.
Câu 2: về ảnh hưởng của con người đến cảm nhận về chất lượng dịch vụ
Câu 3. trong dịp noel và bạn là nhà lm marketing cho nhà xe bạn bạn có những giải
pháp marketing để cân bằng cung cầu.


Fb.com/DethiNEU

Đề 5
c1 khó khăn ng làm marketing gặp phải theo đặc tính k lưu trữ của dvu. giải phap.
lấy ví dụ
c2: lấy ví dụ về khó khăn ng tiêu dùng gặp phải trc khi sử dụng dịch vụ
Câu 3 . Vào dịp Noel và tết dương lịch. Cầu xe khách tăng cao. Gs em là giám đốc
marketing của 1 hãng xe HN _ vinh , hãy đưa ra các giải pháp marketing để cân
bằng cung cầu .
Câu4 : tình huống dịch vụ chuyển nhà của Babylon. Vẽ lưu đồ quy trình dịch vụ.
Chọn 1 điểm thất bại và đưa ra giải pháp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×