Tải bản đầy đủ

20 SODOMACHDIEN CHIEUDDIEN

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

Việc sử dụng sơ đồ mạch điện đem lại những
ích lợi gì ?

98


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Chọn câu đúng:
A- Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực
âm của nguồn điện.
B- Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực có đánh dấu + qua vật dẫn
tới cực có đánh dấu - của của viên pin.

C- Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực có sơn màu đỏ qua vật dẫn
tới cực có sơn màu đen của bình ắc quy.
D- Các câu A, B, C đều đúng.

Câu 2: Khi ngắt khoá K, bóng đèn mắc trong
mạch điện nào sau đây sẽ tắt :
A- Đ1, Đ2
B- Đ2, Đ3, Đ4
C- Đ3, Đ4
D- Đ1, Đ3, Đ4

Câu 3: Ngắt điện nào sau đây hoạt động được :
A- 1 và 3
C- 1 và 4

B- 2 và 4
D- 3 và 4

Câu 4: Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương ứng với mạch điện thực tế :

(MẠCH ĐIỆN THỰC TẾ)

99


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

A- 1 và 2
C- 1 và 3

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

B- 3 và 4
D- 2 và 4

Câu 5: Đây là hai loại ngắt điện
thường dùng. Hãy nêu nguyên tắc
hoạt động và cho biết chúng thường
được ứng dụng vào những mạch điện
nào ?


Câu 5: Từ mạch điện thực tế, hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện :

(sơ đồ a)
Câu 7: Các bóng đèn nào sau
đây sẽ sáng ?

100

(sơ đồ b)


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 8: Điốt phát quang (LED – Light
emitting diode) là một linh kiện phát sáng
khi có dòng diện đi qua theo chiều như hình
vẽ.

Nếu dòng điện có chiều ngược lại thì điốt
không cho dòng điện đi qua.
Em hãy cho biết trong mạch điện sau đây,
các điốt nào sẽ phát sáng ?

Câu 9: Ở đèn chiếu sáng của xe có 2 cách
chiếu sáng đối với một bóng đèn :
- Pha : chiếu sáng mạnh và xa, dùng để đi
đường dài.
- Cốt : chiếu sáng gần, dùng để đi chậm, trên
các đoạn đường gồ ghề, nơi đông dân cư. Đặc
biệt khi gặp xe ngược chiều, phải dùng đèn cốt
để tránh làm chói mắt tài xế xe đối diện,
phòng tránh nguy hiểm, đồng thời biểu thò sự
tôn trọng và phép lòch sự trên đường đi.

101


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Em hãy vẽ thêm các dây dẫn nối vào mạch
điện ở hình bên để đèn hoạt động được.

- Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện
có thể lắp mạch điện tương ứng.
- Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua vật dẫn tới
cực âm của nguồn điện.

Mạch điện cầu thang
Giả sử em đang đi lên cầu thang. Lúc đầu, em
bật công tắc cho đèn sáng. Sau khi đi lên cầu
thang, muốn tắt điện, chả lẽ em phải lại đi
xuống cầu thang! Hệ thống điện sau đây, giúp
khắc phục khó khăn này. Em có thể bật tắt đèn
ở đầu hoặc cuối cầu thang. Công tắc này được
gọi là công tắc ba chấu hoặc công tắc cầu
thang.

Phát hiện chỗ hỏng trong mạch điện.
Cho mạch điệân như sau :

102


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Dựa vào kết quả trong bảng kế bên, em cho biết
bộ phận nào của mạch bò hỏng ?

Câu 1: D; Câu 2: C; Câu 3: B ; Câu 4: C
Câu 5: Mạch 1: bình thường, mạch này ngắt điện. Khi ấn xuống thì mạch đóng
điện lại. Loại ngắt điện này thường dùng trong mạch có chuông điện.
Mch 2: bình thường, mạch này cho dòng điện đi qua. Khi ấn xuống thì
dòng điện bò ngắt. Loại ngắt điện loại này được dùng trong tủ lạnh, bình thường
cánh tủ đóng, khoá bò ấn xuống mạch ngắt, đèn tắt. Khi cánh tủ mở, đèn sáng.
Câu 6:

(sơ đồ a)
(sơ đồ b)
Câu 7: Điốt 2 và 3 phát sáng. Điốt 1 không phát sáng vì mắc ngược. Điốt 4
không phát sáng vì hai đầu của điốt được nối vào cùng một điểm.
Câu 8:

103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×