Tải bản đầy đủ

17 SU NHIEM DIEN DO CO SAT

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT

Có thể làm một vật bò nhiễm điện bằng
cách nào ?

83


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Chọn câu đúng :
A- Chỉ có các vật rắn mới bò nhiễm điện.
B- Chỉ có các chất rắn và lỏng bò nhiễm điện.
C- Chất khí không bao giờ bò nhiễm điện.
D- Tất cả mọi v?t đều có khả năng nhiễm điện.

Câu 2: Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta
thấy như bò điện giật. Nguyên nhân :
A- Bộ phận điện của xe bò hư hỏng.
B- Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bò nhiễm điện.
C- Do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt động.
D- Do ngoài trời s?p có cơn dông.
Câu 3: Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì :
A- Cánh quạt cọ xát với không khí, bò nhiễm điện nên hút nhiều bụi.
B- Cánh quạt bò ẩm nên hút nhiều bụi.
C- Một số chất nhờn trong không khí đọng lại ở cánh quạt và hút nhiều
bụi.
D- Bụi có chất keo nên bám vào cánh quạt.
Câu 4: Trong hình v? nào sau đây, các quả
cầu đã bò nhiễm điện :
A- 1 và 2
B- 2 và 3
C- 3 và 1
D- 1, 2, 3

Câu 5: Em hãy giải thích nghòch lí sau đây :
- Càng lau chùi bàn ghế thì càng bám nhiều bụi bẩn
- Càng chải tóc, tóc càng dựng đứng.
Câu 6: Tại sao ở các xe chở xăng dầu thường có một đoạn dây xích thả xuống
mặt đường ?
84


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câ u 7: Đây là những hình ảnh nói về hiện
tượng sấm sét. Em hãy nói lên nội dung của
từng hình :

(hình a)

(hình b)

- Một vật khi bò nhiễm điện thì có khả năng hút các vật


khác.
- Có thể làm nhiễm điện các vật bằng cách cọ xát.

Dùng một tờ giấy để gần màn hình của máy
truyền hình hoặc máy tính, tờ giấy bò hút vào.
Màn hình đã được tích điện. Vì vậy khi làm
việc lâu dài ở gần màn hình thì có hại cho sức
khoẻ. Ta c?n luu ý :
- Khi sử dụng máy tính phải để mắt cách
màn hình ít nhất là 50cm.
- Dùng kính chắn màn hình (Glass filter).

85


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Chế tạo con lắc nhiễm điện.
Dùng tờ giấy nhôm dán kín quả bóng bàn.
Dùng sợi dây mảnh dài khoảng 15cm cột vào
đầu của một cây bút chì. Đặt cây bút chì nằm
cân bằng trên một đế cao (nắp bình). Dùng các
loại thước cọ xát vào những vật khác nhau và
nghiên cứu sự nhiễm điện của các vật này.

Câu 1: D; Câu 2: B; Câu 3: A ; Câu 4: B
Câu 5: Càng lau chùi bàn ghế, thì bàn ghế càng bò nhiễm điện do ma sát với
miếng giẻ. Vì vậy, bàn ghế càng có khả năng hút bụi.
Càng chải tóc, tóc bò nhiễm điện do ma sát với lược. Vì vậy, các sợi tóc
đẩy lẫn nhau khiến tóc dựng đứng.
Câu 6: Khi xe chạy, do thành xe ma sát với không khí, bánh xe ma sát với mặt
đường mà xe được tích điện. Điều này rất nguy hiểm với các loại xe chở xăng
dầu. Vì vậy, người ta thả sợi xích xuống mặt đường để các điện tích đi xuống
đường, xe không còn bò nhiễm điện nữa.
Câ u 7: Nếu đám mây bò nhiễm điện, sẽ xuất hiện tia lửa điện từ đám mây
xuống mặt đất. Đó là sét. Để phòng tránh sét, người ta dùng cột thu lôi. Đó là
một sợi dây dẫn nối từ mái nhà thả xuống đất hoặc giếng.

86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×