Tải bản đầy đủ

09 TONG KET CHUONG 1 ANH SANG

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: ÁNH SÁNG

47


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Hãy chọn các từ sau và điền vào chỗ trống :
Nguồn sáng – vật được chiếu sáng.
Trong một rạp chiếu phim thì lúc đầu đèn tắt, rạp tối đen. Sau đó máy
chiếu chiếu hình ảnh lên màn hình. Bóng đèn máy chiếu là ........ Màn ảnh là
........ Ánh sáng từ màn ảnh phản chiếu lên ghế, tường. Ghế, tường trở thành
…………Một khán giả thình lình mở đèn pin để tìm kiếm một vật bò đánh rơi. Đèn
pin là ...... còn vật bò đánh rơi được tìm thấy là ........
Câu 2: Dựa vào sơ đồ sau đây, em hãy giải thích tại sao có trăng tròn, trăng

khuyết .

Câu 3: Các vật nào sau đây sẽ cho bóng đen là một mặt tròn trên màn nếu được
chiếu sáng bằng một bóng đèn nhỏ ?

48


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 4: Chiếu một chùm tia song song.
Tại các điểm A, B, C người ta đặt một
trong các gương phẳng, gương cầu lồi
hoặc gương cầu lõm. Dựa vào các chùm
ánh sáng phản xạ, em hãy xác đònh loại
gương phải đặt tại các điểm A, B, C.

Câu 5: Một người nhìn vào gương phẳng và quan sát ảnh của bình hoa (ở hình
1). Sau đó người ấy thay bằng các gương khác và thấy ảnh như trong hình 2 và
3. Cho biết khoảng cách giữa gương và mắt người không thay đổi và các gương
có diện tích bằng nhau.

Chọn câu đúng :
A- Hình 2 là gương cầu lồi, hình 3 là gương cầu lõm.
B- Hình 2 là gương cầu lõm, hình 3 là gương cầu lồi.
C- Hình 2 là gương cầu lồi, hình 3 là gương phẳng.
D- Hình 2 là gương cầu lõm, hình 2 là gương phẳng.
Câu 6: Thám tử Sơ-lôc Hôm được mời đến dự một buổi tiệc. Nhiệm vụ của anh
là quan sát tất cả những người trong bàn tiệc. Tuy nhiên để giữ bí mật, trong
lúc dự tiệc, anh không được nhìn trái, phải hoặc nhìn ra sau. Sơ - lôc Hôm đã
nghó ra một cách, dùng các vật trên bàn tiệc để quan sát khắp gian phòng.
Theo em, Sơ- lôc Hôm đã dùng những dụng cụ nào vậy ?
Câu 7: Chiếu một tia sáng xuống gương phẳng, vẽ tia phản xạ. Giữ nguyên tia
tới, quay gương phẳng một góc 300. Em hãy vẽ lại tia phản xạ. Dùng thước đo
độ, em hãy đo góc giữa hai tia phản xạ và điền vào câu kết luận sau :

49Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Nếu gương một góc 300 thì tia phản xạ quay một góc ...............
gương quay một góc a thì tia phản xạ quay một góc ........

Vậy nếu

50


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 8: Một người đi trong sa
mạc bỗng nhìn thấy trước mắt
mình như có một vũng nước
nhưng thực tế ở nơi này không
hề có vũng nước nước nào. Em
hãy quan sát hình vẽ sau đây để
tìm hiểu nguyên nhân.

Truyền thuyết kể rằng, Ac-si-mét đã dùng các
loại gương phản chiếu ánh sáng Mặt trời , hội tụ
ánh sáng lại để đốt cháy chiến thuyền quân đòch
(215-212 trước CN).
Năm 1747, Buffon (Pháp) đã lặp lại thí
nghiệm trên bằng cách dùng 168 gương, cạnh
20cm chiếu ánh sáng hội tụ vào một điểm. Kết
quả là :
- Chỉ với 40 gương có thể đốt cháy một khúc gỗ.
- Với 45 gương , làm nóng chảy 3kg thiếc.
- Với 117 gương có thể làm nóng chảy một miếng
bạc.

51


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Bếp Mặt Trời đơn giản
Đặt hai cốc nước như nhau ngoài trời nắng. Dùng
nhiệt kế đo nhiệt độ lúc đầu. Sau đó, bốn bạn dùng
4 chiếc gương phẳng chiếu ánh sáng Mặt Trời vào
một trong hai cốc nước. Dùng nhiệt kế để so sánh
nhiệt độ của lượng nước trong hai cốc sau 10 phút.

Câu 1: Trong một rạp chiếu phim lúc đầu đèn tắt, rạp tối đen. Sau đó máy
chiếu chiếu hình ảnh lên màn hình. Bóng đèn máy chiếu là nguồn sáng. Màn
ảnh là vật được chiếu sáng. Ánh sáng từ màn ảnh phản chiếu lên ghế, tường.
Ghế tường trở thành vật được chiếu sáng. Một khán giả thình lình mở đèn pin
để tìm kiếm một vật bò đánh rơi. Đèn pin là nguồn sáng còn vật bò đánh rơi
được tìm thấy là vật được chiếu sáng.
Câu 3: Vật 1 và vật 3.
Câu 4: A là gương phẳng, B là gương cầu lõm, C là gương cầu lồi.
Câu 5: B. (2 là gương cầu lõm, 3 là gương cầu lồi ).
Câu 6: Gương cầu lồi có vùng nhìn được lớn nên Sơ-lôc Hôm đã quan sát các
vật thông qua một số vật dụng có tác dụng như một phần của gương cầu lồi :
mặt ngoài của những chiếc cốc, thìa, nồi…
Câu 8: Ban ngày, mặt cát ở sa mạc bò ánh sáng Mặt Trời nung nóng. Lớp không
khí bò nóng trở nên không đồng đều, nhất là lớp không khí ở sát mặt đất. Vì vậy
ánh sáng từ lùm cây chiếu đến mắt theo đường cong. Mắt nhìn theo phương của
tia cuối cùng đến mắt và thấy các tia sáng này giống như xuất phát từ lùm cây

52


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

phía dưới đất đi đến mắt. Người quan sát thấy mặt cát bóng sáng như
gương, như một mặt nước. Hiện tượng này gọi là ảo tượng.

53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×