Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ. KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI
I. MỤC TIÊU :
- Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn
giản (BT1).
- Biết trả lời câu hỏi về thầy giáo ( cô giáo ) lớp 1 (BT2); viết được đoạn văn
4-5 câu về thầy, cô giáo lớp 1(BT3).
- HS nói năng lễ phép, lịch sự trong giao tiếp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Bảng phụ viết các câu nói theo các tình huống nêu ở bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động của giáo viên.

Hoạt động của học sinh.

A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS đọc bài làm bài tập 2 tuần 7.

- 2 HS đọc bài.


- Nhận xét – Ghi điểm.
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
- Hôm nay các em học bài “Mời, nhờ, yêu cầu,
đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi”.

- Lắng nghe.


- Giáo viên ghi đề bài lên bảng.
2. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: (miệng).
- Đính bảng phụ lên bảng.

- 1HS đọc yêu cầu bài.

- Gọi 2 HS lên thực hành theo tình huống a.

+ HS1: Đóng vai bạn đến chơi
nhà:
Chào cậu! Nhà bạn nhiều cây
quá.
+ HS2: Nói lời mời bạn vào nhà:

- Yêu cầu từng cặp HS trao đổi, thực hành theo
các tình huống b,c.

A, Nam! Bạn vào chơi!
- Thảo luận cặp đôi rồi trả lời.

- Tổ chức HS thi nói theo tình huống.
Bài 2 : (miệng).

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- Đính bảng phụ lên bảng.
- Chia 4 nhóm thảo luận.

- HS thảo luận nhóm.- Tổ chức thi trả lời 4 câu hỏi trước lớp.

- 4 nhóm thi đua làm bài.

- Nhận xét, bình chọn nhóm trả lời tốt nhất.
Bài 3: (viết)

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS viết một đoạn văn khoảng 4 -

- Lắng nghe.

5 câu. Lời văn trôi chảy, dùng từ đặt câu đúng.
- Yêu cầu HS viết bài vào vở.


- Gọi nhiều HS đọc trước lớp đoạn văn đã viết.

- HS viết một đoạn văn vào vở.

- Nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm.

- Nhiều HS đọc đoạn văn mình

3. Củng cố – Dặn dò :

đã viết.

- Hỏi lại bài học – giáo dục HS nói năng lễ
phép, lịch sự trong giao tiếp..
- Nhận xét tiết học.

- Lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×