Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập làm văn Đáp lời khẳng định, viết nội quy

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH - VIẾT NỘI QUY
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng nghe và nói:
- Biết đáp lời khẳng định phù hợp với tình huống giao tiếp, thể hiện thái độ lịch sự
2.Rèn kĩ năng nói - viết:
-Đọc và chép lại được 2, 3 điều trong nội quy của trường. điều nội quy của trường, lớp
3 GD HS có ý thức thực hện tốt nội quy của trường, lớp
-H: Biết đáp lời khẳng định phù hợp với tình huống giao tiếp
II.Đồ dùng dạy - học:Bảng phụ ghi bài tập1,Vở bài tập
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1 .Bài cũ(5)


-Yêu cầu HS tự tạo ra tình huống
để xin lỗi bạn

-2 Cặp HS lên thực hiện

2 Bài mới

-H nhận xét

-Nhận xét lời đáp của HS

*HĐ1: Đáp lời -Giới thiệu bài
khẳng định
Bài 1: Đọc lại lời ở ….
-yêu cầu HS quan sát tranh SGK

-Quan sát, đọc lời nhân vật

-Bức tranh vẽ cuộc trao đổi giữa
ai với ai?

-Giữa H đi xem xiếc với cô
bán vé

-Các bạn hỏi cô điều gì?

-Hôm nay có xiếc hổ không ?

-Cô bán vé đáp thế nào?

-Có chứ

-Các bạn nói gì?

-Hay quá!


-Thảo luận theo cặp
-Vài cặp lên săm vai
-Nhận xét sửa sai cho HS


-Cấn đáp lại với thái độ như thế
nào?

-Vui vẻ, niềm nở, lịch sự

Bài 2: đáp lại lời của em….

-2 HS đọc

-bài tập yêu cầu gì

-Nói đáp lời của em

-Gọi HS đọc tình huống 1

-2 HS đóng vai
-Nối tiếp nhau nói theo tình
huống1
-Thảo luận đóng vai theo tình
huốngB,C
-4-5 cặp H:th đóng vai

*HĐ2:Viết nội Bài 3: Viét lại nội quy…
quy
-Đọc nội quy của lớp

3.Củng cốdặn dò(3)

-Nhận xét lời đáp của bạn
-lắng nghe

-Nhắc nhở HS thực hiện nội quy
của lớp

-3-4 HS đọc lại

-Chấm một số bài, nhận xét

-Viết vào vở

-Dặn HS học và thực hiện nội
quy nghiêm túc

-Vài HS đọc lại

-Theo dõi

-Về Học thuộc nội quy của lớpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×