Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

Tuần: 24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

KỂ CHUYỆN
QUẢ TIM KHỈ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
- Kể lại từng đoạn câu chuyện. Bước đầu kể đúng giọng các nhân vật trong truyện.
2. Rèn kỹ năng nghe: Tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét đúng lời kể của bạn và kể
tiếp được lời kể của bạn.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Ra quyết định.
- Ứng phó với căng thẳng.
- Tư duy sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Tranh minh hoạ cho từng đoạn truyện trong sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A- Kiểm tra bài cũ
- 3 học sinh phân vai dựng lại câu chuyện “Bác sĩ Sói”
B - Bài mới .

1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn kể chuyện.
a) Dựa vào tranh kể lại từng đọan câu chuyện.


- Học sinh quan sát kĩ từng tranh - 2 học sinh tóm tắt nội dung tranh.
- Học sinh nối tiếp nhau kể từng đoạn trong nhóm.
- 4 học sinh nối tiếp nhau kể từng đoạn trước lớp
- Cả lớp nhận xét và bổ sung.
b) Phân vai dựng lại câu chuyện.
- Học sinh tự lập nhóm - phân vai dựng lại toàn bộ câu chuyện.
- Các nhóm thi kể trước lớp
- Cả lớp cùng nhận xét và chọn ra những nhóm kể hay.
C- Củng cố, dặn dò
- Giáo viên khen những nhóm dựng lại câu chuyện hay nhất.
- Giáo viên nhận xét chung giờ học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×