Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 28 bài: Kể chuyện Kho báu

Giáo án Tiếng việt 2

KỂ CHUYỆN
KHO BÁU
I.Mục đích yêu cầu:
- Dựa vào trí nhớ và gợi ý SGK. Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện kho báu.
- Biết cùng các bạn phân vai dựng lại câu chuyện một cách tự nhiên
- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn. Kể
tiếp lời của bạn.
II.Đồ dùng dạy – học:
-

GV: Bảng phụ ghi gợi ý SGK

-

HS: Tập kể trước ở nhà

III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung


Cách thức tiến hành

A.KTBC: (4P)

4H: Nối tiếp nhau kể

- Tôm càng và cá Con

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học.

2,Hướng dẫn kể
a) Dựa vào gợi ý SGK kể lại từng
đoạn câu chuyện Kho báu

H: Đọc yêu cầu của BT

Đoạn 2: Dặn con ....

- Trao đổi nhóm đôi, Tập kể câu chuyện
trong nhóm

- Đọc thầm gợi ý SGK, nhớ lại nội dung
Đoạn 1: Hai vợ chồng chăm chỉ .... câu chuyện,
Đoạn 3: Tìm kho báu

H: Tập kể trước lớp từng đoạn của câu
chuyện.


- Kể liên kết đoạn.
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách
kể
b) Kể toàn bộ câu chuyện
G: Hướng dẫn học sinh kể toàn bộ câu
chuyện
H: Kể theo nhóm
H: Đại diện nhóm kể trước lớp
3,Củng cố – dặn dò: (1P)

H+G: Nhận xét, bổ sung, bình chọn
H: Nêu ý nghĩa câu chuyện
G: Nhận xét tiết học. Dặn dò học sinh
chuẩn bị bài sau
H: tập kể lại chuyện ở nhà cho người
thân nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×