Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Chính tả (Nghe viết): Đàn bê của anh Hồ Giáo, phân biệt TRCH, dấu hỏi dấu ngã

Tuần: 34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ: NGHE - VIẾT
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài.
- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có âm đầu ch/tr
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh viết bảng con và bảng lớp: ánh trăng, chăng lưới.
B/ Dạy bài mới.
1, Giới thiệu bài
2, Hướng dẫn nghe - viết.
Giáo viên đọc bài viết ,2 học sinh đọc lại.
+ Trong bài có những từ nào là tên riêng? cách viết.
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó: quấn quýt, quẩn chân, nhảy quẩng, quơ quơ.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
3, Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 2: (a)
- Học sinh làm bài vào vở, chữa bài.
Bài 3 (a): - Học sinh làm bài vào vở, chữa bài.


- Học sinh tự làm bài tập 3 (b).
C/ Củng cố, dặn dò:
-

Giáo viên nhận xét giờ học

-

Yêu cầu học sinh về nhà soát lại bài và chữa lỗi (nếu có).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×