Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

Giáo án Tiếng việt 2

TẬP ĐỌC
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu chám, dấu phảy, giữa các cụm từ dài
bài Người làm đồ chơi.
- Biết đọc bài với giọng kể chuyện. Hiểu nghĩa các từ khó, nội dung bài.
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Tranh SGK
H: SGK.
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
(5P)

- Đọc bài: Bóp nát quả cam

H: Đọc và trả lời câu hỏi

H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

(1P)

G: Giới thiệu, ghi tên bài

( 3P)

G: Đọc mẫu toàn bài, nêu cách đọc

2,Luyện đọc:
a)Đọc mẫu:

b)HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ
( 31P)
- Đọc từng câu

H: Nối tiếp đọc từng câu
G: Phát hiện từ, tiếng HS phát âm chưa
chuẩn ghi bảng


+ Từ khó: ế hàng, hết nhẵn, ngắm,
Thạch sanh, suýt khóc, cảm động,...

H: Đọc đúng một số từ ngữ
H: Nhiều em tiếp nối nhau đọc đoạn
G: HD học sinh đọc đoạn 2
H: Phát hiện cách đọc
- Đọc trước lớp vài lần cho đúng

- Đọc từng đoạn trước lớp

H: Đọc từng đoạn trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm


- Đọc bài

H: Đọc toàn bài một lượt
G: Gọi học sinh đọc từ chú giải cuối bài

3,Hướng dẫn tìm hiểu bài

(15P)

G: Nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở
- HD học sinh lần lượt trả lời
H: Phát biểu
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
chính

* Nói về sự thông cảm đáng quý và
cách an ủi rất tế nhị của một bạn
nhỏ với bác...
4,Luyện đọc lại:

G: Ghi bảng
H: Nêu nội dung chính của bài

(18P)

- Người dẫn chuyện

H: Nối tiếp đọc toàn bài 1 lượt

- Vua

G: HD học sinh đọc phân vai

- Trần Quốc Toản

H: Tập đọc bài trong nhóm
- Thi đọc trước lớp

5,Củng cố - dặn dò:

(2P)

Em thích nhân vật nào trong câu
chuyện? Vì sao?

H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Câu chuyện này cho em biết điều gì?


H: Phát biểu
H+G: Nhận xét, bổ sung
G: Nhận xét chung giờ học
H: Tập đọc tốt hơn ở nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×