Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

Giáo án Tiếng việt 2
Tập đọc
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I. MỤC TIÊU
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
- Hiểu ND: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng
xóm làm nghề nặn đò chơi. (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4 – HS khá - HS khá,
giỏi trả lời được câu hỏi 5)
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa phóng to.
- Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc.
- Một số con vật nặn bằng bột.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của giáo viên
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi học sinh đọc bài: “Lượm”. Mỗi - 3 em lên bảng đọc và Trả lời câu hỏi
em đọc 1 đoạn và trả lời câu hỏi :
- Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét.
+Tìm những nét ngộ nghĩnh đáng yêu
của lượm trong 2 khổ thơ đầu?
+Luợm làm nhiệm vụ gì?

+Lượm dũng cảm như thế nào?
- Giáo viên nhận xét và ghi điểmình
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1: Luyện đọc
*Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu lần 1.
*Luyện phát âm

- 2 HS nhắc lại tên bài.
- Theo dõi lắng nghe giáo viên đọc mẫu

- Tổ chức cho học sinh luyện phát âm
- 7 đến 10 em đọc cá nhân các từ này, cả
các từ sau:
lớp đọc đồng thanh
+ làm đồ chơi, sào nứa, xúm lại, nặn,


làm ruộng, suýt khóc, lợn đất, hết nhẵn
hàng, Thạch Sanh, sặc sỡ.....
* Luyện đọc đoạn.
- Nêu yêu cầu luyện đọc đoạn, sau đó
hướng dẫn học sinh chia bài thành 3
- Chia bài thành 3 đoạn
đoạn như SGK
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn, (chú ý
đọc các câu dài và kho ngắt giọng). Sau - Một số học sinh luyện đọc. Đọc từng
đó yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đoạn và luyện ngắt giọng các câu theo
đọc từng đoạn trước lớp.
hướng dẫn của giáo viên
+Tôi suýt khóc/ nhưng cố tỏ ra bình
tĩnh://
+Bác đừng về./ Bác ở đây làm đồ chơi/
bán cho chúng cháu.//
+Nhưng độ này/ chả mấy ai mua đồ
chơi của bácnữa.//
+Cháu mua/ và sẽ rủ bạn cháu cùng
mua.//
- Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối theo
đoạn trước lớp, giáo viên và cả lớp theo
- Một số em nối tiếp nhau đọc các đoạn


dõi để nhận xét.
1, 2, 3 (Đọc 2 vòng )
- Chia nhóm học sinh và theo dõi học
sinh đọc theo nhóm.
- Lần lượt từng học sinh đọc trước nhóm
của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa
*Thi đọc
lỗi cho nhau.
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đọc cá
nhân.
- Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân,
thi đọc nối tiếp một đoạn trong bài.
- Nhận xét cho điểm
- Theo dõi bài đọc của giáo viên. 1 em
đọc phần chú giải.
b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài lần 2, sau
đó gọi học sinh đọc lại phần chú giải.
- Hỏi hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài:


+Bác Nhân làm nghề gì?

- Một số học sinh phát biểu ý kiến để
cùng tìm hiểu bài

+Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như *Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng
bột màu và bán rong trên các vỉa hè.
thế nào?
+Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi *Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò
mò xem bác nặn
của bác như thế?
+Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

*Vì bác nặn rất khéo: ông bụt, Thạch
Sanh, Tôn Ngộ Không, con vịt...sắc màu
sặc sỡ.

*Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện,
+Thái độ của bạn nhỏ như thế nào khi không ai mua đồ chơi bằng bột nữa.
bác Nhân định chuyển về quê?
*Bạn suýt khóc, cố tỏ ra bình tĩnh để nói
với bác: Bác ở đây làm đồ chơi bán cho
chúng cháu.
+Thái độ của bác Nhân ra sao?
*Bác cảm động
+Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác
Nhân vui trong buổi bán hàng cuối *Bạn đập con heo đất, đếm được mười
nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy
cùng?
bạn trong lớp mua đồ chơi của bác.
*Bạn rất nhân hậu, thương người và
+Hành động của bạn nhỏ cho thấy bạn
luôn muốn mang niềm vui cho người
là người như thế nào?
khác./
Bạn rất tế nhị./ Bạn hiểu bác hàng xóm,
biết cách an ủi bác.
+Thái độ của bác Nhân ra sao?

*Bác rất vui mừng và thêm yêu công
việc của mình.

+Qua câu chuyện em hiểu điều gì?

*Cần thông cảm, nhân hậu và yêu quý
người lao động.

*Cảm ơn cháu rất nhiều./ Cảm ơn cháu
+Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với đã an ủi bác./ Cháu tốt bụng quá./ Bác
bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó sẽ rất nhớ cháu.
đắt hàng?
Bạn nhỏ trong truyện rất thông minh,
tốt bụng và nhân hậu đã biết an ủi, giúp


đỡ động viên bác Nhân.
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS đọc lại truyện theo hình thức - 6 em đọc bài theo yêu cầu.
phân vai
- Em thích nhân vật nào? Vì sao?
- Nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về học lại bài và chuẩn bị
bài sau

- Một số học sinh trả lời theo ý thích của
mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×