Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

Tuần: 34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP ĐỌC
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.
- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật, bước đầu biết đọc bài với giọng kể nhẹ
nhàng, tình cảm.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu.
- Hiểu nghĩa từ: ế hàng, hết nhẵn.
- Hiểu ý nghĩa: Nói về cách thông cảm đáng quý và cách an ủi rất tế nhị của bạn nhỏ với
bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi vốn rất yêu nghề và yêu trẻ. Qua đó học sinh học
được ở bạn nhỏ lòng nhân hậu, quý trọng người lao động.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Giao tiếp.
- Thể hiện sự cảm thông.
- Ra quyết định.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

- Tranh minh hoạ nội dung bài đọc.
- Đồ chơi các con vật.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Tiết 1
A/ Kiểm tra bài cũ:
- 3 học sinh đọc thuộc lòng bài “ Lượm” và trả lời các câu hỏi về nội dung bài.
+ Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?
B / Bài mới .
1, Giới thiệu bài.
2, Luyện đọc.
a) Giáo viên đọc mẫu.
b)Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu , phát hiện từ khó, luyện đọc từ khó: sào nứa, xúm
lại, làm ruộng, suýt khóc.
- Học sinh luyện đọc từng đoạn trước lớp , giáo viên lưu ý học sinh đọc một số câu dài.
- Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
- Tổ chức cho học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Học sinh đọc phần chú giải.
Tiết 2
3, Tìm hiểu bài
+ Bác Nhân làm nghề gì?
+ Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào?
+ Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?
+ Bạn nhỏ trong truyện có thái độ như thế nào khi nghe tin bác Nhân định chuyển về quê
làm ruộng?
+Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng?


+ Hành động ấy cho thấy bạn nhỏ là người như thế nào?
+ Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ nếu biết vì sao hôm đó đắt hàng?
4, Luyện đọc lại.
C/ Củng cố, dặn dò
+Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
Giáo viên nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×