Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I.MỤC TIÊU:

Dựa vào tranh minh họa, gợi ý của mỗi tranh và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể
lại được từng đoạn câu chuyện.
HS khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện


Giáo dục HS tính kiên trì, nhẫn nại

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


Các tranh minh họa trong sách giáo khoa (phóng to).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU.
Nội dung


Hoạt động dạy

Hoạt động học

- Giáo viên: Hãy nêu lại tên câu
chuyện ngụ ngôn vừa học trong giờ
tập đọc.

-HS nêu: Có công mài
sắt, có ngày nên kim.

1.Mở đầu:
2.Bài mới:
2.1. Giới
thiệu bài

- Câu chuyện cho em bài học gì?

- 1 HS trả lời , HS khác
nhận xét bổ sung

- Nêu: Trong giờ kể chuyện này,
các con sẽ nhìn tranh, nhớ lai và kể
lại nội dung câu chuyện Có công
mài sắt, có ngày nên kim.
2.2.Hướng
dẫn kể

a) Kể lại từng đoạn câu chuyện
- Chia nhóm, mỗi nhóm


chuyện

Bước 1: Kể chuyện trong nhóm
- Giáo viên yêu cầu học sinh chia
nhóm, dựa vào tranh minh họa và
các gợi ý để kể cho các bạn trong
nhóm từng nghe.


4 em, lần lượt từng em
kể từng đoạn của truyện
theo tranh. Khi một em
kể các em khác lắng
nghe, gợi ý cho bạn và
nhận xét lời kể của bạn.

- Khi học sinh thực hành kể, giáo
viên có thể gơi ý cho các em bằng
cách đặt câu hỏi
- GV theo dõi giúp đỡ nhóm có
HS yếu
Bước 2 Kể chuyện trước lớp

- 2,3 nhóm HS nối tiếp
nhau kể

-Yêu cầu HS nối tiếp nhau kể lại
từng đoạn của chuyện

- Nhóm khác nghe và
nhận xét

GV nhận xét bổ sung
b) Kể lại toàn bộ câu chuyện

- Thực hành kể nối tiếp
nhau.

- Gọi 4 học sinh nối tiếp nhau kể
lại từng đoạn chuyện.

-2 HS giỏi kể từ đầu đến
cuối câu chuyện.

- Gọi học sinh giỏi kể lại toàn bộ
câu chuyện từ đầu đến cuối.
GV tuyên dương cá nhân kể tốt
- Nhận xét tiết học, tuyên dương
những HS kể tốt
3. Củng cố:

- huyến khích học sinh về nhà kể
lại chuyện cho bố mẹ và người
thân cùng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×