Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

Tuần: 1

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2
KỂ CHUYỆN
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I. MỤC TIÊU:
1) Rèn kỹ năng nói:
- Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại được từng đoạn và toàn
bộ nội dung câu chuyện.
- Biết kể tự nhiện phối hợp điệu bộ, nét mặt...
2) Rèn kỹ năng nghe:
- Khả năng tập trung theo dõi bạn kể.
- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- 4 tranh minh hoạ như SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1) Giới thiệu bài:
- Giáo viên giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
2) Hướng dẫn kể chuyện:
a) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

- Giáo viên đọc yêu cầu của bài.
- Kể chuyện trong nhóm.


+ Học sinh quan sát đọc thầm lời gợi ý dưới mỗi tranh.
+ 4 học sinh nối tiếp nhau kể câu chuyện.
- Kể trước lớp: Gọi học sinh kể theo từng đoạn rồi gọi học sinh nhận xét.
+ Bạn kể đã đủ ý chưa? kể có đúng trình tự không ?
+ Nhận xét về cách diễn đạt, cách thể hiện ...
b) Kể toàn bộ câu chuyện:
- 2 học sinh kể cả câu chuyện 1 lần.
- 3 học sinh phân vai kể câu chuỵện.
- Giáo viên và học sinh nhận xét, tuyên dương các nhóm và cá nhân kể tốt.
3) Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
Về nhà tập kể lại cho người khác nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×