Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Phân biệt CK. Bảng chữ cái

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Chính Tả
Bài: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Chép chính xác bài chính tả (SGK); trình bày đúng 2câu văn xuôi. Không
mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm được các bài tập 2, 3
- Điền đúng các chữ cái vào ô trống theo tên chữ. Thuộc lòng tên 9 chữ cái
đầu trong bảng chữ cái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

*Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
*Mục tiêu: Chép chính xác bài chính tả
(SGK); trình bày đúng 2câu văn xuôi. Không
mắc quá 5 lỗi trong bài.

*Cách tiến hành: Cả lớp
-Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng
+Đoạn này chép từ bài nào? (Có công mài sắt

-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .

có ngày nên kim).
+Đoạn này lời nói của ai nói với ai?
+Bà cụ nói gì? (Giảng giải cho cậu bé biết:

-Bà cụ nói với cậu bé.
-Học sinh trả lời 2 câu .
-Học sinh trả lời có dấu chấm.
-Học sinh trả lời chữ đầu câu, đầu

Kiên trì nhẫn nại thì việc gì cũng làm được ).
+Đoạn chép này có mấy câu ?
+Cuối mỗi câu có dấu gì ?
+Những chữ nào trong bài chính tả được viết
hoa ?
+Chữ đầu đoạn được viết như thế nào?
-Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích từ

đoạn – chữ nỗi, Giống .
-Viết hoa chữ cái đầu tiên , lùi vào
một ô.
-Học sinh tìm đọc và phân tích từ
khó.
* Ngày tháng khác Ngài ( nói về 1


khó.

quý ông được tôn trọng).
* Mài khác với mày ( lông mọc trên
con mắt).
* Sắt khác với sắc ( sắc đẹp).
*Cháo khác với cháu (con cháu)


-Giáo viên đọc lần 2 .
-Yêu cầu hs nhìn bảng chép bài vào vở
-Giáo viên theo dõi uốn nắn .
-Giáo viên đọc chậm từng câu cho học sinh đọc
chữa lỗi.
-Giáo viên chấm bài - Nhận xét
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
*Mục tiêu: - Làm được các bài tập 2, 3
- Điền đúng các chữ cái vào ô trống theo tên

học sinh đọc (ĐT).
-Học sinh viết bảng con.
-Học sinh chép vào vở
-Học sinh gạch chân từ viết sai ,
viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở.
-Học sinh tự thống kê lỗi chính tả.

chữ. Thuộc lòng tên 9 chữ cái đầu trong bảng
chữ cái.
*Cách tiến hành: Cá nhân.
Bài 2
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập.
-Khi nào ta viết âm k?
-Khi nào viết là c?
Nhận xét.
Bài 3:
-Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc yêu cầu.
-Giáo viên nhắc lại đọc tên chữ cái ở cột 3 và

-Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu.
-1học sinh viết bảng lớp làm nháp.
-Khi đứng sau nó là các nguyên âm
e,ê,i.
-Các trường hợp còn lại
-Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu.
-Viết vào vở

điền vào chỗ trống ở cột 2 những chữ cái tương
ứng .
-Giáo viên đọc mẫu .
-Giáo viên xoá lần lượt.
-Nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà

-Học thuộc lòng


Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×