Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Phần thưởng

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC
PHẦN THƯỞNG
I.MỤC TIÊU
1. Đọc: - Học sinh đọc đúng, rõ ràng toàn bài; Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy và
giữa các cụm từ.
2. Hiểu: - Hiểu nghĩa các từ mới: bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tấm lòng, tốt bụng.
Hiểu nội dung của câu chuyện: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HS làm
việc tốt.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,4. riêng HS khá giỏi trả lời được câu hỏiGiáo dục học sinh về lòng tốt và biết tôn trọng những bạn có lòng tốtII. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.Bảng phụ ghi sẵn câu cần luyện đọc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

TIẾT 1
1.

Bài cũ:

- Kiểm tra 2 học sinh: Đọc và trả - 2 Hs lên bảng thực hiện
yêu cầu
lời câu hỏi bài Tự thuật
- Gọi HS nhận xét, GV ghi điểm

Bài mới: * Giới thiệu bài
Hoạt động 1: * Giáo viên đọc mẫu.Hướng dẫn
đọc
Hướng dẫn
Tóm tắt nội dung
luyện đọc
* Đọc từng câu:
28-30p

- Lớp nhận xét,.

2.

- Theo dõi sách giáo
khoa và đọc thầm theo.
* Mỗi em đọc một câu,
đọc nối tiếp từ đầu cho
đến hết bài
- Phát hiện tiếng khó
- Hướng dẫn phát âm từ khó.

- Luyện đọc cá nhân,
đồng thanh

*Đọc từng đoạn trước lớp:

- Nối tiếp nhau đọc từng
đoạn

- Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối
theo từng đoạn trước lớp, giáo
viên và cả lớp theo dõi để nhận
xét.
- Hướng dẫn ngắt giọng câu văn
dài:
*Đọc từng đoạn trong nhóm:

- Luyện đọc câu dài
*Lần lượt từng HS đọc
trước nhóm của mình,
các bạn trong nhóm
chỉnh sửa lỗi cho nhau.

- Chia nhóm học sinh và theo dõi * 2,3 nhóm thi đọc tiếp
nối một đoạn trong bài.
học sinh đọc theo nhóm.
-Nhóm khác nhận xét,
bổ sung
*Thi đọc:
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc
đồng thanh, đọc cá nhân.
*Cả lớp đọc đồng thanh
-Yêu cầu HS cả lớp đọc đồng
thanh.
- Gọi 3 H đọc lại bài
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài
TIẾT 2
- Gọi HS đọc nối tiếp 3 đoạn
Hoạt động 2:
Luyện đọc

- Gọi 1 HS đọc toàn bài

-Đọc đồng thanh cả bài
- 3 HS đọc nối tiếp 3
đoạn
- 2 HS giỏi đọc
* Đọc bài theo yêu cầu
- Tìm ý trả lời
- HS đọc nối tiếp 3 đoạn,
HS khác nhận xét
-1 HS đọc toàn bài, HS
khác nhận xét
+ Mỗi họ sinh chỉ kể
một việc, HS khác bổ
sung(Na gọt bút chì giúp
bạn Lan. / Cho bạn Mai


6-8p

PP: Động não- Vấn đáp

Hoạt động 2:

* Hướng dẫn H đọc thầm từng
Hướng dẫn HS đoạn và trao đổi về nội dung của
đoạn theo các câu hỏi cuối bài
tìm hiểu bài
*GV nêu các câu hỏi SGK:
12-13p
+ Hãy kể những việc tốt mà Na
đã làm?
+ Theo em, các bạn của Na bàn
bạc điều gì?

Chuyển: Để biết chính xác điều
bất ngờ mà cả lớp và cô giáo
muốn dành cho Na chúng ta tìm
hiểu tiếp đoạn cuối.
+ Em có nghĩ rằng Na xứng đáng
được thưởng không? Vì sao?
( Câu hỏi dành cho HS khá giỏi)

+ Khi Na được thưởng những ai
vui mừng? Vui mừng như thế
nào?
GV chốt nội dung toàn bài: Câu
chuyện đề cao lòng tốt và
khuyến khích HS làm việc tốt.
* Tổ chức cho HS thi đọc lại câu
chuyện.
- Gv và HS bình chọn người đọc
hay nhất
Hoạt động 3:

* Qua câu chuyện này, em học

nữa cục tẩy. / Làm trực
nhật giúp các bạn.
+ Thảo luận nhóm , đại
diện nhóm trình bày,
nhóm khác bổ sung
+ Thảo luận nhóm và
đưa ra ý kiến. HS có thể
có các ý kiến như:
+ Na xứng đáng được
thưởng, vì em là một cô
bé tốt bụng, lòng tốt rất
đáng quý.
+ Na không xứng đáng
được thưởng vì Na chưa
học giỏi.
+ Nhiều HS trả lời.
- Nhiều HS nhắc lại.

* 2,3 HS thi địc cá nhân
toàn bài.
- Lớp bình chọn cá nhân
đọc tốt
* Tốt bụng. Hãy giúp đỡ
mọi người.


Luyện đọc lại

được điều gì từ bạn Na?

8-10p

- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết kể
chuyện:

3. Củng cố:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×