Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Phần thưởng

Giáo án Tiếng việt 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 1: PHẦN THƯỞNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài:
-

Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng,
lòng tốt

-

Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện.

-

Ý nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người

2. Kỹ năng: Đọc đúng:
-


Từ có vần khó: uên

-

Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ.

-

Các từ mới.

-

Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ

3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người
II. Chuẩn bị
- GV: SGK + tranh + thẻ rời
- HS: SGK


III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cu (3’) Ngày hôm qua đâu rồi?
- Thầy gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ. TLCH - HS đọc
- Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?

- HS nêu

- Kết quả học tập của em ngày hôm qua được
in ở đâu?
3. Bài mới
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)
- Trong bài hôm nay, em sẽ làm quen với 1 bạn
gái tên Thu. Thu học chưa giỏi nhưng tốt bụng. Em


thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Lòng tốt của Thu đã
được cô giáo và các bạn khen ngợi. Thu là 1 gương
tốt cho chúng ta.
Phát triển các hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc
 Mục tiêu: Luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ

- Hoạt động cá nhân

 Phương pháp: Phân tích, giảng giải

- ĐDDH: Tranh, thẻ rời

- Thầy đọc mẫu đoạn 1, 2
- HS lắng nghe
- HS khá đọc


- Nêu các từ cần luyện đọc.

- HS đọc đoạn 1
- Quen, tuyệt, bàn tán, xếp

- Nêu các từ khó hiểu.

hạng, sáng kiến

+ Luyện đọc câu

- Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ

+ Treo bảng phụ

- HS đọc từng câu đến hết

- Chú ý 1 số câu

đoạn

- + Thu chỉ buồn là/ dù đã rất cố gắng học/ em
vẫn xếp hạng thấp trong lớp.

- Đọc nhấm giọng đúng

- + Một buổi sáng,/ vào giờ ra chơi,/ các bạn
trong lớp/ túm tụm ở một góc sân bàn bạc điều gì/
có vẻ bí mật lắm
+ Luyện đọc đoạn 1, 2
- Thầy chỉ định 1 số HS đọc.
- Thầy tổ chức cho HS đọc nhóm và góp ý cho
nhau về cách đọc.
- Thầy theo dõi hướng dẫn các nhóm làm việc

- HS đọc đoạn 1 và đoạn 2
- Từng nhóm đọc

 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
 Mục tiêu: Hiểu được ý của bài ở đoạn 1, 2
 Phương pháp: Đàm thoại, trực quan
-

Treo tranh

-

Thầy đặt câu hỏi
+ Câu chuyện này nói về ai?

- ĐDDH: Tranh


+ Bạn ấy có đức tính gì?
+ Hãy kể những việc làm tốt của Na?

- HS trả lời
- Nói về 1 bạn HS tên Na

- Chốt: Thầy giúp HS nhận ra và đưa ra nhận - Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn
xét khái quát.- Theo em điều bí mật được các bạn Na bàn - HS nêu những việc làm tốt
bạc là gì?
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
- Em học tập được điều gì ở bạn Na.
- Chuẩn bị: tiết 2

của Na
- Na sẵn sàng giúp bạn, sẵn
sàng san sẻ của mình cho
bạn.
- Đề nghị cô giáo thưởng cho
Na vì lòng tốt của Na đối
với mọi người.
- HS nêu

 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................


MÔN TẬP ĐỌC
Tiết 2: PHẦN THƯỞNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài
-

Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng,
lòng tốt

-

Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện.

-

Y nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người

2. Kỹ năng: Đọc đúng:
-

Từ có vần khó: uên

-

Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ.

-

Các từ mới.

-

Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ

3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh + thẻ rời + bảng phụ
- HS: SGK
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)
2. Bài cu (3’) Phần thưởng

Hoạt động của Trò
- Hát


- Thầy cho HS đọc bài

- 5 HS đọc

- Câu chuyện nói về ai?

- Trả lời ý

- Bạn ấy đã làm những việc tốt nào?
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Bạn Na học không giỏi nhưng cuối năm lại
được phần thưởng đặt biệt. Đó là phần thưởng gì?
truyện đọc ở đoạn 3, 4 nói lên điều gì, chúng ta cùng
đọc tiếp.
Phát triển các hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc
 Mục tiêu: Luyện đọc giải nghĩa từ

- HS đọc đoạn 3
ĐDDH:Thẻ rời

 Phương pháp: Phân tích
- Nêu những từ cần luyện đọc.
- Nêu các từ khó

- Lặng lẽ, sẽ, vỗ tay, khăn
- Lặng lẽ: Chú thích SGK

+ Luyện đọc câu
- Thầy chú ý ngắt câu.
+ Đây là phần thưởng/ cả lớp đề nghị tặng
bạn Thu
+ Đỏ bừng mặt,/ cô bé đứng dậy,/ bước lên
bục
- Thầy chỉ định HS đọc.

- HS đọc mỗi em 1 câu nối
tiếp nhau hết đoạn


- Thầy uốn nắn cách phát âm và cách nghỉ hơi.
- Luyện đọc đoạn 3 và cả bài.

- 1 vài HS đọc

- Thầy chỉ định 1 số HS đọc.

- HS đọc trong từng nhóm,

- Thầy tổ chức cho HS đọc trong từng nhóm.

các nhóm đại diện khi đọc.
- Lớp đọc đồng thanh.
 ĐDDH: Tranh

 Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài
 Mục tiêu: Hiểu được ý của đoạn 3, 4
 Phương pháp: Đàm thoại, trực quan
- Em có nghĩ rằng Na xứng đáng có được
thưởng không?

- HS có thể phát biểu

- Thầy cho HS đóng vai các bạn của Na bí mật - Na xứng đáng được vì
người tốt cần được thưởng.
bàn bạc với nhau.
- Thầy giúp HS khẳng định Na xứng đáng - Na xứng đáng được thưởng
được thưởng vì có tấm lòng tốt rất đáng quí. Trong vì cần khuyến khích lòng tốt.
trường học phần thưởng có nhiều loại. Thưởng cho
HSG, thưởng cho HS có đạo đức tốt, thưởng cho HS
tích cực tham gia lao động, văn nghệ.
- Khi Na được thưởng những ai vui mừng? Vui
mừng ntn?

- Na vui mừng đến mức
tưởng nghe nhằm, đỏ bừng
mặt
- Cô giáo và các bạn: vui
mừng, vỗ tay vang dậy


- Mẹ vui mừng: Khóc đỏ hoe
cả mắt.
 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm

ĐDDH: Bảng phụ

 Mục tiêu: Đọc thể hiện cảm xúc
 Phương pháp: Thực hành
- Giọng điệu.
+ 2 câu đầu: Giọng thong thả
+ Lời cô giáo: Hào hứng, trìu mến.
+ 4 câu cuối: Cảm động
- Thầy đọc mẫu cả đoạn.
- Lưu ý về giọng điệu.

- Từng HS đọc

- Thầy uốn nắn cách đọc cho HS.
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
- 1 HS đọc toàn bài.
+ Em học điều gì ở bạn Thu?
- + Em thấy việc làm của cô giáo và các bạn có
tác dụng gì?
-

Luyện đọc thêm

- Chuẩn bị: Kể chuyện

- Tốt bụng, hay giúp đỡ mọi
người.
- Trao phần thưởng cho Thu
- Biểu dương người tốt và
khuyến khích HS làm điều
tốt

 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................


...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×