Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Làm việt thật vui

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC
LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
(1 tiết)
I.MỤC TIÊU
1. Đọc


Đọc đúng , rõ ràng được cả bài.Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, giữa các cụm từ.

2. Hiểu


Hiểu nghĩa các từ mới: sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.

Hiểu ý nghĩa của bài: Mọi vật, mọi người quanh ta đều làm việc. Làm việc mang lại

niềm vui. Làm việc giúp mọi người, mọi vật có ích cho cuộc sống.


II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


Tranh minh họa.Bảng phụ nghi câu, đoạn cần luyện

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.

- Gọi 3 HS đọc và trả lời câu hỏi
bài: Phần thưởng

-HS 1: Đọc đoạn 1 và trả
lời câu hỏi: H

Bài cũ:
4-5p

- HS 2: Đọc đoạn 2 và
TLCH:
Nhận xét và cho điểm HS.
2. Bài mới:

- Giới thiệu bài

- HS 3: Đọc đoạn 3 và
TLCH:Hoạt động 1:
PP: Làm mẫu- thực hành
Hướng dẫn HS - GV đọc mẫu.Tóm tắt nội dung,
Luyện đọc
hướng dẫn dọc
15-17p
*Đọc từng câu.
- Yêu cầu HS nêu nghĩa các từ
sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.

- Cả lớp theo dõi đọc
thầm theo.
* Nối tiếp nhau đọc bài.
Mỗi HS chỉ đọc một câu.
- Xem chú giải và nêu.

*Đọc từng đoạn trước lớp
- Yêu cầu HS đọc cả bài trước
lớp.

- Một số em đọc cả bài
trước lớp. Mỗi em đọc
một đoạn

*Đọc từng đoạn trong nhóm:

-Thực hành đọc trong
nhóm.

- Yêu cầu HS chia nhóm và luyện
- 2,3 nhóm thi đọc
đọc theo nhóm.
- Nhóm khác nhận xét
*Thi đọc;
- Gọi đại diện một số nhóm đọc
- Cả lớp đọc đồng thanh
PP: Động não- vấn đáp
Hoạt động 2:
Tìm hiểu bài
7-9p

- Đọc bài theo yêu cầu
và tìm ý trả lời.

- 1, 2 HS trả lời, HS
- Hướng dẫn HS đọc bài và trả lời khác bổ sung
các câu hỏi cuối bài:
+ Các vật và con vật xung quanh
ta làm những việc gì?
+ Bé làm những việc gì?

+ Bé làm bài, đi học,
quét nhà, nhặt rau, chơI
với em,

+ Đặt câu với mỗ từ : rực rỡ, tưng + Nối tiếp nhau đặt câu
bừng.
GV và HS nhận xét, chỉnh sửa
+ Bài văn giúp em hiểu điều gì?
GV chốt ý nghĩa của bài: Mọi

+ HS phát biểu ý kiến


vật, mọi người quanh ta đều
làm việc. Làm việc mang lại
niềm vui. Làm việc giúp mọi
người, mọi vật có ích cho cuộc
sống

- HS nhắc lại

*Yêu cầu HS nhắc lại giọng đọc
chung toàn bài .
Hoạt dộng 3:
Luyện đọc lại
6-8p
3. Củng cố:

-Tổ chức thi đọc lại bài.
GV và HS nhận xét, bình chọn
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS luyện đọc lại bài,
ghi nhớ nội dung của bài và
chuẩn bị bài sau.

* 1,2 HS nêu
-2HS giỏi đọc
-Lớp nhận xét, bình chon
cá nhân đọc tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×