Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Giáo án Tiếng việt 2

LUYỆN TỪ CÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP
A. Mục đích yêu cầu:
- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ liên quan đến học tập.
- Rèn kỹ năng đặt câuvới từ mới học. Sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo thành câu
mới.
- Làm quen với câu hỏi.
B,. Đồ dùng dạy – học:
- GV: SGK
- HS: SGK
B. Các hoạt động dạy - học.
Nội dung

Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra: (5ph)
HS1: Kể tên một số đồ vật người,
con vật, hoạt động mà em biết.


G. Kiểm tra 2 học sinh.

HS2: Làm lai bài 3 tuần trước.

- Nhận xét và cho điểm.

II. Dạy bài mới.
1. Giới thiệu bài: MĐ- YC.(1ph)

G. Nêu và ghi tên bài.

2. Hương dẫn làm bài tập.(30ph)
Bài 1: Tìm các từ có tiếng học, tiếng
tập.
- Học tập, học hành, học hỏi, học
lỏm, học mót , học phí, .....
- Tập đọc, tập viết, tập làm văn, tập

H. 1 em đọc yêu cầu của bài.
Nối tiếp nhau phát biểu. Mỗi em sẽ
nêu một từ khác nhau.
H. Đọc đồng thanh từ vừa tìm được.


thẻ dục, bài tập,......
Bài 2: Đặt câu với từ tìm được ở
bài1.

H. Cả lớp đọc yêu cầu của bài.

VD: Chúng em chăm chỉ học tập./
Các bạn lớp 2A học hành rất chăm
chỉ./ Lan đang học tập.....

H. Đọc câu của mình.

G. Hướng dẫn HS tự chọn 1 từ ở bài
1.
G. ghi câu đó lên bảng.
H. Đoc. G. yêu cầu cả lớp nhận xét


câu đó đã đúng chưa, có cần bổ xung
gì thêm không?

Bài tập 3:
-Sắp xếp lại các câu... ..câu mới.
* Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.
* Bạn thân nhất của Thu là em.

1 em đọc yêu câu của bài. Đọc câu
mẫu.
G. Từ câu mẫu, hướng dẫn HS
chuyển đổi từ chỗ con và từ mẹ cho
nhau...
Tương tự như vậy HS suy nghĩ từ câu
cũ chuyển đổi thành câu mới sao cho
hợp lý và đúng.

Bài 4: Em đặt dấu câu gì vào cuối
câu..

H. viết câu vào vở. 2 em đọc bài.

-

Tên em là gì ?

G.Đây là các câu gì? ( câu hỏi)

-

Em học lớp mấy?

-

Tên trường của em là gì?

Khi viết câu hỏi cuối câu ta phải đật
dấu câu gì? ( Dấu chấm hỏi)

III. Củng cố dặn dò:(1ph)

G +H Nhận xét.

H. Viết bài vào vở.
G. Nhận xét tiết học. khen những em
học bài tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×