Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Nghe viết: Làm việc thật là vui. Phân biệt GGH. Ôn bảng chữ cái

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ (NV)
LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I.MỤC TIÊU
- Nghe – viết đúng đoạn cuối trong bài Làm việc thật là vui.
- Trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi
- Biết thực hiện đúng yêu cầu của bài tập 2; bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự
bảng chữ cáI (BT3)
- Giáo dục HS tính cẩn thận khi viết
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


Bảng phụ ghi quy tắc chính tả viết g/ gh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung

Hoạt động dạy

1. Bài cũ:


- Gọi 2 HS lên bảng, đọc các từ Viết theo lời đọc của GV.
khó, dễ lẫn cho HS viết, yêu cầu
cả lớp viết vào một tờ giấy nhỏ.
- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng 10
chữ cái cuối cùng trong bảng
chữ cái.

2. Bài mới:

- Nhận xét và cho điểm HS.

Hoạt động 1:

* Giới thiệu bài

Hướng dẫn viết a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần
viết
chính tả
- GV đọc đoạn cuối bài: Làm
việc thật là vui.

Hoạt động học

Đọc các chữ: p, q, r, s, t,
u, ư, v, x, y.

- 1 HS đọc lại bài
+ Bài Làm việc thật là


+ Đoạn trích này ở bài tập đọc
nào?

vui.

+ Đoạn trích nói về ai?

+ Về em Bé.


+ Em Bé làm những việc gì?

+ Bé làm bài, đi học, quét
nhà, nhặt rau, chơi với
em.

+ Bé làm việc như thế nào?
b) Hướng dẫn cách trình bày
+ Đoạn trích có mấy câu?
+Câu nào có nhiều dấu phẩy
nhất?

+ Bé làm việc tuy bận rộn
nhưng rất vui.
+ Đoạn trích có 3 câu.
+ Câu 2.

+ Hãy mở sách và đọc to câu
văn 2 trong đoạn trích.

+ HS mở sách đọc bài,
đọc cả dấu phẩy.

- Yêu cầu HS đọc các từ dễ lẫn
và các từ khó viết.

- Đọc: vật, việc, học,
nhặt, cũng.

- Yêu cầu HS viết các từ vừa
tìm được.

- 2 HS lên bảng viết, cả
lớp viết vào bảng con.

c) Viết chính tả
- GV đọc bài cho HS viết. Chú
ý mỗi câu hoặc cụm từ đọc 3
lần.

- Nghe GV đọc và viết
bài.

d) Soát lỗi

- Nghe và dùng bút chì
sửa lỗi ra lề nếu sai.

- GV đọc lại bài, dừng lại phân
tích cac chữ viết khó, dễ lẫn.
e) Chấm bài
- Thu và chấm từ 5 -– 7 bài.
Hoạt động 2:

- Nhận xét bài viết.

Hướng dẫn làm * Trò chơi: Thi tìm chữ bắt đầu
bài tập chính tả g/ gh.
- GV chia lớp thành 4 đội, phát

- Chia nhóm và thực hiện
trò chơi


cho mỗi đội 1 tờ giấy. Trong 5
phút các đội phải tìm được cắc
chữ bắt đầu g/ gh ghi vào giấy.
- Tổng kết, GV và HS cả lớp
đếm số từ tìm đúng của mỗi
đội. Đội nào tìm được nhiều
chữ hơn là đội thắng cuộc.

- Đếm số từ tìm đúng của
mỗi đội

+ Hỏi: Khi nào chúng ta viết
gh?

+ Viết gh khi đi sau nó là
các âm e, ê, i.

+ Khi nào chúng ta viét g?

+ Khi đi sau nó không
phải là e, ê, i.

Bài 3

- Đọc đề bài.

- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.

- Sắp xếp lại để có: H, A,
L, B, D.

- Yêu cầu HS sắp xếp lại các
chữ cái H, A, L, B, D theo thứ
tự của bảng chữ cái.
Nêu: Tên của 5 bạn: Huệ, An,
Lan, Bắc, Dũng cũng được sắp
xếp như thế.
- Tổng kết tiết học.
3. Củng cố:

- Dán kết quả lên bảng

- Dặn dò HS ghi nhớ quy tắc
chính tả với g/ gh. Viết lại cho
đúng các lỗi sai trong bài. Học
thuộc cả bảng chữ cái.

- Viết vào vở: An, Huệ,
Lan, Bắc, Dũng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×