Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Nghe viết: Làm việc thật là vui. Phân biệt GGH. Ôn bảng chữ cái

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
CHÍNH TẢ (Nghe viết):
LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đoạn cuối của bài. Không mắc quá 5 lỗi chính tả..
- Thực hiện đúng yêu cầu của bài tập 2. Bước đầu biết sắp xếp tên người
theo thứ tự bảng chữ cái BT3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : Bảng phụ viết sẵn bài tập 3
- HS : Vở ô li
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc :xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá

- 2 HS lên bảng viết, lớp viết

- GV nhận xét, ghi điểm.


bảng con.

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp và ghi đề bài .
2. Hướng dẫn nghe viết:
a. Hướng dẫn chuẩn bị
- GV đọc lần 1

- 2 HS đọc

- Bài chính tả này trích trong bài tập đọc nào?

- Làm việc thật là vui.


- Bài chính tả cho biết bé làm những việc gì?

- Bé làm bài, đi học, nhặt rau,
chơi với em

- Bài chính tả có mấy câu?

- 3 câu

- Câu nào có nhiều dấu phẩy?

- Câu thứ 2

- Yêu cầu HS viết: quét nhà, nhặt rau, bận
rộn, luôn

- HS viết

- GV nhận xét sửa sai
b.HS viết bài
- GV đọc lại bài

- HS nghe viết vào vở


c. Chấm, chữa bài.

- HS soát lỗi

- Thu vở chấm bài và chữa bài.
3.Luyện tập
Bài 2 : Thi tìm các tiếng bắt đầu bằng g hay gh

- HS đọc yêu cầu

theo mẫu
- Tổ chức 2 nhóm mỗi nhóm 5 HS tham gia
chơi.

- HS thực hiện trò chơi
Viết bằng g :Gam, gã, gân,...
Viết bằng gh : ghế, ghe, ghé...

- GV treo bảng phụ viết quy tắt chính tả.
Bài 3: Hãy viết tên các bạn theo thứ tự bảng
chữ cái
- Yêu cầu hS hoật động nhóm 4
- GV nhận xét sửa sai

- HS đọc yêu cầu
- HS viết bảng nhóm, gắn bảng
nhóm lên bảng.
VD: Nhóm 2: Ngân, Nhi, Sơn,


4. Củng cố – Dặn dò:

Thắng

- GV nhận xét tiết học .
- Dặn HS về nhà sửa lỗi, Chuẩn bị trước bài:
“Bạn của Nai Nhỏ” .

- HS lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×