Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Nghe viết: Làm việc thật là vui. Phân biệt GGH. Ôn bảng chữ cái

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT)
LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
A. Mục đích yêu cầu
- Nghe - Viết đúng đoạn cuối trong bài Làm việc thật là vui.
- Củng cố quy tắc chính tả phân biệt g/gh.
- Học thuộc bảng chữ cái
- Bước đầu biết sắp xếp tên người theo đúng thứ tự của bảng chữ cái.
B. Đồ dùng:
- GV: bảng phụ ghi quy tắc chính tả viết g/gh.
- HS: Vở ô li, VBT
C. Các hoạt động dạy - học
Nội dung

Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra: Xoa đầu, ngoài sân,
chim sâu, xâu cá (5ph)

G. Đọc cho HS viết vào bảng con.

Nhận xét bài của HS.

II. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1ph)
2. Hướng dẫn viết chính tả.(22ph)

G. Nêu MĐ - YC bài viết. Ghi tên
bài.

a. Hướng dẫn HS chuẩn bị.
* Tìm hiểu nội dung.

G. Đọc bài viết. 2em đọc lại bài.

- Bé làm bài, đi học, quét nhà, nhặt
rau, chơi với em.

- Giúp HS tìm hiểu bài viết.

- Bé làm việc tuy bận rộn nhưng lúc
nào cũng vui.

- Em bé trong bài làm những việc
gì?


* Nhận xét: Bài viết có 3 câu.

- Bé làm việc như thế nào?

- Như, Bé. Đây là chữ cái đầu câu.
* Viết chữ khó: người, quét,
nhặt,cũng.
b. Viết bài:

Những chữ nào trong bài cần
phải viêt hoa? vì sao?
HS đọc bài viết, đọc cả dấu
phảy.
-c. Chấm chữa bài:

Bài chính tả có mấy câu?

H. Viết từ khó vào bảng con.

G. Đọc bài. HS viết bài vào vở.
Theo dõi uốn sửa.

3. Hướng dẫn làm bài tập:(10ph)

H. Thu bài soat lỗi.

Bài 2: Thi tìm các chữ bắt đầu bằng g G. Thu bài chấm điểm. Nhận xét bài .
hay gh.
G. treo bảng phụ. Đọc to yêu cầu của
bài.
Phát phiếu HS làm bài theo nhóm.
Trong 5 phút HS phải tìm được các
chữ bắt đầu g/gh.
G +H đếm số từ tìm đúng. Đội nào
tìm được nhiều hơn sẽ là đội thắng
- Khi đi sau nó khôngphải là âm e,ê,i. cuộc.
- Viết: g khi đi sau nó là các âm e,ê,i.
Bài 3:... Viết tên các bạn theo bảng
chữ cái. Huệ, An, Lan, Bắc, Dũng.

G. khi nào thì viết: g
Khi nào thì viết: gh
Cả lớp đọc yêu cầu của bài.

4. Củng cố dặn dò:(1ph)

Nhiều em nêu miệng.
G. Nhận xét đưa ra ý đúng.
G. Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×