Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài : BẠN CỦA NAI NHỎ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Biết đọc liền mạch các tư, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng.
-hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẳn lòng cứu
người, giúp người. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
-Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch.
-Giáo dục học sinh ý thức biết giao du với bạn tốt đáng tin cậy, sẵn lòng
giúp người.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
*Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ :

ngăn cản, hích vai, chặn lối, hòn đá.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


*Cách tiến hành:
-Giáo viên đọc mẫu : to, rõ ràng theo giọng kể

-Theo dõi, đọc thầm.

chuyện.

-1 em đọc đoạn 1-2..

-Luyện phát âm từ khó :

Phát âm : ngăn cản, hích vai,
chặn lối, hòn đá.( 3 - 5 em ).

Đọc từng câu:

-HS đọc từng câu cho đến hết.

-Hướng dẫn ngắt giọng.
Bảng phụ : Có lần,/chúng con gặp một hòn đá to
chặn lối.// Bạn con chỉ hích vai,/ hòn đá đã lăn sang

-HS luyện đọc câu ( 5-7 em )

một bên.//
-Đọc từng đoạn:

-Chia nhóm đọc từng đoạn trong
nhóm.
-Thi đọc giữa các nhóm.

-Giáo viên nhận xét.

-Đồng thanh.


*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
*Mục tiêu: Hiểu được nghĩa các từ : ngăn cản,
hích vai. Thấy được các đức tính tốt ở bạn của Nai
Nhỏ.
*Cách tiến hành:
-Giáo viên đọc mẫu đoạn 1-2.
Câu 1: Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu ?
Câu 2: Cha Nai Nhỏ nói gì ?

-Theo dõi, đọc thầm.
-Đi chơi xa cùng bạn.
-Cha không ngăn cản con, nhưng


con hãy kể cho cha nghe về bạn
Câu 3: Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành

của con.

động nào của bạn mình ?

-Lấy vai hích đổ hòn đá to ngăn
chặn lối đi.
-Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy
khỏi lão Hổ đang rình sau bụi
cây.
-Lao vào gã Sói dùng gạc húc

Câu 4: Theo em người bạn tốt là người bạn như thế
nào?

Sói ngã ngửa.
-HS liên hệ trả lời.

-Nhận xét.
-HD cho học sinh luyện đọc lại.
-Cho học sinh đọc cá nhân.
-GV nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:

-2 em đọc lại đoạn 1,đoạn 2.
-HS luyện đọc.
-Theo dõi, uốn nắn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×