Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Kể chuyện
Bài : BẠN CỦA NAI NHỎ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Dựa vào tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, nhắc lại được lời kể của bạn Nai
Nhỏ về bạn mình (BT1); nhắc lại được lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con
kể về bạn (BT2).
-Biết nối tiếp từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ ở bài tập 1.
- HS khá, giỏi thực hiện được yêu cầu của bài tập 3.
-Giáo dục học sinh biết trong cuộc sống nên chọn bạn tốt để giao tiếp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
*Mục tiêu: Dựa vào tranh, kể lại được nội dung
từng đoạn câu chuyện.


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


*Cách tiến hành:
Trực quan: Tranh.

-Quan sát.

-Kể từng đoạn.

-Chia nhóm kể tứng đoạn.

-Em nhận xét lời bạn kể như thế nào?

-Nhận xét lời bạn kể.

Tranh 1.

-Đại diện các nhóm trình bày.

-Bức tranh vẽ cảnh gì ?

Mỗi em kể 1 đoạn. Nhận xét.

-Hai bạn Nai đã gặp chuyện gì ?

-Quan sát.

-Bạn của Nai Nhỏ làm gì ?

-Một chú Nai và một hòn đá to.

Tranh 2.

-Hòn đá to chặn lối.

-Hai bạn Nai còn gặp chuyện gì ?

-Hích vai, hòn đá lăn sang một-Lúc đó hai bạn đang làm gì ?
-Bạn của Nai Nhỏ đã làm gì ?
-Em thấy bạn của Nai Nhỏ thông minh nhanh nhẹn

bên.
-Quan sát.
-Gặp Hổ rình.

như thế nào ?

-Tìm nước uống.

Tranh 3.

-Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy.

-Hai bạn gặp chuyện gì khi nghỉ trên bãi cỏ xanh ?

-Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy.

-Dê Non sắp bị lão Sói tóm thì bạn của Nai Nhỏ làm -Gã Sói hung ác đuổi bắt Dê
Non.
gì ?
-Theo em bạn của Nai Nhỏ thế nào ?

-Lao tới húc lão Sói ngã ngửa.

Kể lời cha Nai Nhỏ:

-Tốt bụng, khoẻ mạnh.

-Khi Nai Nhỏ xin cha đi chơi, cha bạn ấy đã nói gì ? -Cha không cản, nhưng cha
muốn biết về bạn con.


-Khi nghe con kể về bạn, cha Nai Nhỏ nói gì ?

-3 em trả lời.

-Nhận xét.

Kể toàn chuyện:

-HS kể độc thoại ( 4 em nối

-Theo dõi , sửa sai.

tiếp nhau kể từng đoạn )

-Nhận xét, cho điểm HS kể hay, HS đóng vai đạt.

-1 em giỏi kể toàn bộ chuyện.

-Nhận xét.

-Kể theo vai ( 3 em sắm vai :
Người dẫn chuyện, cha Nai
Nhỏ, Nai Nhỏ )
-Kể lại chuyện: 1 bạn kể thật
hay.

4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×