Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Chính tả Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt NGNGH, TRCH, dấu hỏidấu ngã

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
CHÍNH TẢ (Tập chép):
BẠN CỦA NAI NHỎ
I. MỤC TIÊU:
- Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn toám tắt trong bài : “ Bạn của Nai
Nhỏ”(SGK).
- Làm đúng BT2 ; BT(3) a.
- Hs có ý thức rèn chữ viết khi viết chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV: SGK, bảng phụ,
- HS: Bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ DẠY

HĐ HỌC

1.Ổn định : H
2.KTBC:

- Hs đọc bảng chữ cái


- Y/c hs đọc bảng chữ cái

- Hs nxét

- Gv nxét, ghi điểm
3.Bài mới:
a.HD HS tập chép:
- Gv đọc bài chính tả

- 2-3 hs đọc bài

?Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi

+ Vì bạn của con khoẻ mạnh,thông


chơi xa cùng bạn?

minh… liều mình cứu người khác

?Bài chính tả có mấy câu?

+ 4 câu

?Những chữ nào trong bài chính tả

+ Những chữ đầu câu, tên riêng, sau

phải viết hoa?

dấu chấm…

- Y/c HS viết bảng con từ khó

- Hs viết bảng con từ khó

- Y/c HS chép bài vào vở

- Hs chép bài vào vở

- Chấm, chữa bài

- Hs dò bài- soát lỗi

- Gv chấm, nxét
b. Hd làm bài tập
Bài 2: HS làm bảng con
-Gv nhận xét, sửa bài

Bài 2: Hs làm bảng con
Ngày tháng ; Người bạn
Nghỉ ngơi ; Nghề nghiệp

Bài 3: (a/b)

Bài 3a: Hs làm phiếu: Cây tre,

- Gv chọn cho hs làm 3a

mái che , trung thành, chung
sức.
- Hs nhận xét, sửa bài

- Gv nhận xét, sửa bài
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại qui tắc chính tả ng/ ngh
- Dặn về làm vào vbt, soát sửa lỗi
- Nhận xét tiết học

- Hs nhắc lại qui tắc chính tả ng/
ngh
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×