Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Luyện từ & câu
Bài: TỪ CHỈ SỰ VẬT-CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý (BT1, BT2)
-Biết đặt câu theo mẫu : Ai(cái gì, con gì) là gì ?
-Phát triển tư duy ngôn ngữ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Bài tập.
*Mục tiêu: Làm quen với từ chỉ người, chỉ vật, chỉ
cây cối, chỉ con vật. Nhận biết được từ trên trong
câu và lời nói. Biết đặt câu giới thiệu theo mẫu :
Ai(cái gì, con gì) là gì ?


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


*Cách tiến hành:
Bài 1:

-1 em đọc yêu cầu.

Trực quan : Tranh.

-Quan sát .

Nhận xét.

-Cả lớp ghi vào vở.
-1 em đọc lại các từ trên.

Bài 2: Bài yêu cầu gì ?

-Tìm các từ chỉ sự vật.

Giảng giải : Từ chỉ sự vật chính là những từ chỉ

-1 em nhắc lại.

người, vật, cây cối, con vật.

-2 nhóm lên làm bài.( mỗi

-Nhận xét nhóm làm đúng. cho điểm.

nhóm 3-5 em tìm nhanh bằng

Mở rộng : Sắp thành 3 cột : chỉ người, chỉ vật, con

cách gạch chéo vào các ô

vật, cây cối.

không phải là từ chỉ sự vật.

Bài 3: Bảng phụ viết cấu trúc câu.

Quan sát : Đọc cấu trúc câu và

-Cá heo, bạn của người đi biển.
-Đặt câu. Nhận xét.
Luyện tập : Từng cặp luyện nói phần Ai ? và phần
là gì ?
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:

ví dụ / SGK.
-HS đọc.
-Từng học sinh đọc câu của
mình.
-Mỗi em đặt 2 câu.
-HS luyện đặt câu.
-3 em thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×