Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ CHỈ SỰ VẬT - CÂU KIỂU : AI LÀ GÌ ?

I. MỤC TIÊU :
- Tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý. (BT1, BT2)
- Biết đặt câu theo kiểu Ai là gì?(BT3)
- Hs biết vận dụng các từ đã học vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV:Tranh minh hoạ bài tập 1 ở SGK,
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
HĐ DẠY

HĐ HỌC

1.Ổn định :H
2.KTBC:
- Gọi 2 Hs làm lại BT1, BT2 tuần 2


-Học sinh làm bài
- Hs nhận xét

- Gv nxét, sửa
3. Bài mới:
a.GTB : GV giới thiệu – ghi bảng

- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.


b.HD làm bài tập.

1- bộ đội ; 2- công nhân; 3- ô tô;

Bài 1: Y/c hs tìm từ chỉ sự vật trong

….

tranh.

- HS nhận xét.

- Gv nhận xét, sửa bài
Bài 2: Y/c Hs quan sát bảng và tìm từ chỉ

- Hs tìm từ : bạn; thước kẻ; cô giáo;

sự vật.

thầy giáo; học trò; nai; cá heo…..
- HS nhận xét.

- Gv nxét, sửa bài
Bài 3: Đặt câu theo mẫu

- Hs làm vở.

- Ai( cái gì, con gì) là gì?

- Bạn Hiền là học sinh lớp 2c.

VD: Bạn Hà là Hs lớp 2a

- Cái bút là để viết bài.
- Con mèo là để bắt chuột.

- Gv n xét, sửa bài
4.Củng cố dặn dò:
- GV tổng kết bài GD HS : Biết đặt câu
theo kiểu Ai là gì? Biết vận dụng các từ
đã học vào cuộc sống hàng ngày.
- Dặn về làm VBT.
- Nhận xét tiết học

- Hs theo dõi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×