Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Tuần: 3

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được các từ chỉ sự vật ( danh từ)
- Biết đặt câu theo mẫu Ai ( hoặc cái gì, con gì) là gì?
II. Đồ dùng dạy - học:
Tranh minh hoạ các sự vật trong sgk . Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A/Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS làm lại bài 1, 3(tiết luyện từ và câu tuần 2)
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B/ Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
2. Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1 :
- 2 học sinh đọc yêu cầu.

- Cả lớp quan sát tranh – suy nghĩ tìm từ – nhẩm viết từng tên gọi vào vở nháp.
- Học sinh nêu ý kiến – cả lớp và giáo viên nhận xét – giáo viên ghi lên bảng.
Bài 2:


- Học sinh đọc yêu cầu . giáo viên nhắc học sinh trong bảng từ đã nêu không có từ chỉ sự
vật.
- GV hướng dẫn HS đọc và làm bài theo cách làm vào vở nháp.
- Gọi HS chữa bài, lớp và giáo viên nhận xét.
Bài 3:
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài, viết lên bảng.
- Gọi HS đọc mô hình câu và câu mẫu – HS làm vào vở nháp.
- Học sinh trả lời giáo viên viết câu đúng vào mô hình.
Bài 4:
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài, viết mẫu lên bảng.

Ai(hoặc cái gì , con gì )

là gì?

Bạn Vân Anh

là học sinh lớp 2A.

- 1HS đọc mô hình câu và câu mẫu.
- HS làm bài vào vở.
- HS phát biểu ý kiến. Gv viết vào mô hình một số câu đúng.
3. Củng cố dặn dò:
HS nhắc kiến thức cơ bản đã luyện tập
GVdặn HS về nhà đặt câu theo mẫuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×