Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Gọi bạn

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 4: GỌI BẠN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài thơ, hiểu nghĩa của các từ trong bài
2. Kỹ năng:
-

Đọc đúng các tiếng, từ dễ viết sai

- Biết ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ. Nghĩa hơi sau mỗi khổ, biết đọc nhấn
giọng lời gọi bạn tha thiết của Dê Trắng
3. Thái độ: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh + bảng phụ
- HS: SGK
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Danh sách HS tổ 1 lớp 2A

- HS đọc bài
- Trong bảng danh sách gồm có những cột
nào?
- Bảng danh sách lớp 2A cho ta biết được
những gì?

Hoạt động của Trò
- Hát


3. Bài mới
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)

 ĐDDH: Tranh

Thầy cho HS xem tranh
- Bê và Dê là 2 lồi vật cùng ăn cỏ, ăn lá. Bê
Vàng và Dê Trắng trong bài thơ hôm nay rất thân
nhau. Chúng có 1 tình bạn rất cảm động. Các em
sẽ biết rõ hơn điều đó khi đọc bài thơ này.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc

 ĐDDH: bảng phụ

 Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp hợp lý ở
từng câu thơ.
 Phương pháp: Phân tích luyện tập.
- Thầy đọc mẫu
- Luyện đọc Thầy kết hợp với giải nghĩa từ.

- HS lắng nghe
- Hoạt động cá nhân
- HS nêu

- Nêu các từ khó hiểu.
- Nêu các từ luyện đọc?
- Luyện đọc ngắt nhịp câu thơ.
- Thầy chú ý các câu:


- Từ xa xưa thuở nào, thời
gian lâu lắm rồi
- Suối cạn không có nước, xa
xưa, thưở nào, sâu thẳm,
khắp nẻo, gọi hồi.
- Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp

+ Câu 1, 2, 3: Nhịp 3/2
+ Câu 4: Nhịp 2/3

đến hết bài


+ Câu 13: Đọc ngắt nhịp câu cuối
- Luyện đọc từng khổ và tồn bài

- HS đọc từng đoạn và cả bài.

- Giữa các khổ thơ nghỉ hơi lâu hơn

- Lớp đọc đồng thanh
- Hoạt động nhóm

 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

- HS thảo luận trình bày.

 Mục tiêu: Hiểu ý của bài
 Phương pháp: Đàm thoại, trực quan
-

Thầy giao việc cho nhóm

Đoạn 1:
-

Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

-

Vì sao Bê Vàng phải đi lấy cỏ

- Đọc khổ thơ 1, 2
- Sống trong rừng xanh sâu
thẳm
- Vì trời hạn hán, cỏ cây héo
khô, đôi bạn không còn gì
để ăn.

Đoạn 2:
-

- Đọc khổ 3

Khi Bê Vàng quên đường về Dê Trắng làm - Thương bạn chạy tìm khắp
gì?
nơi.

- Đến bây giờ em còn nghe Dê Trắng gọi bạn - Dê Trắng vẫn gọi bạn “Bê!
không?
Bê!”
 Hoạt động 3: Luyện đọc
 Mục tiêu: Thuộc lòng cả bài thơ
 Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập
- Thầy cho HS đọc nhẩm vài lần cho thuộc


rồi xung phong đọc trước lớp.

- HS đọc

- Thầy hướng dẫn nhấn giọng biểu cảm để
bợc lộ cảm xúc.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)

- Đọc xong bài thơ em có nhận xét gì về tình - HS đọc diễn cảm tồn bài.
bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng?
- Bê Vàng và Dê Trắng rất
- Luyện đọc bài
thương nhau
- Chuẩn bị: Chính tả

- Đôi bạn rất quí nhau.

 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×