Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Chính tả Nghe viết: Gọi bạn. Phân biệt NGNGH, TRCH, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Chính tả
Bài: GỌI BẠN
PHÂN BIỆT NG/NGH,TR/CH, DẤU HỎI / DẤU NGÃ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Nghe viết lại chính xác, trình bày đúng 2 khổ cuối bài thơ “Gọi bạn”
-Làm được BT2; BT(3) a/b
-Vết đúng ,đẹp cẩn thận
-Có ý thức về tình bạn
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1:
*Mục tiêu:


Nghe viết.

Nghe viết lại chính xác, trình bày

đúng 2 khổ cuối bài thơ 5 chữ “Gọi bạn”

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


-Giáo viên đọc mẫu đầu bài và 2 khổ thơ cuối.
-Bê Vàng và Dê Trắng gặp phải hoàn cảnh khó khăn -2 em đọc lại.
nào ?

-Trời hạn hán, suối cạn hết

-Thấy Bê Vàng không trở về Dê Trắng đã làm gì ?

nước, cỏ cây héo khô.

-Hướng dẫn nhận xét.

-Dê Trắng chạy khắp nơi tìm

-Bài có những chữ nào viết hoa ?

bạn.

-Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu

-Chữ cái đầu mỗi dòng, Bê

câu gì ?

Vàng, Dê Trắng.

-Hướng dẫn viết từ khó : hạn hán, cỏ héo, đôi bạn,

-Đặt trong ngoặc kép, có dấu !

quên đường, khắp nẻo ..... (MN).-Viết bảng con ( 4-5 từ ).

-Giáo viên đọc.-Đọc lại.

-Viết vở.-Soát lại bài.-Sửa lỗi.

-Chấm sửa. Nhận xét.

-Nộp bài

*Hoạt động 2:

Làm bài tập.

*Mục tiêu: Củng cố quy tắc chính tả ng/ ngh, làm
đúng các bài tập, phân biệt các phụ âm đầu hoặc
thanh dễ lẫn (ch / tr, dấu hỏi / dấu ngã ).

-2 em lên bảng gắn thẻ chữ.

*Cách tiến hành:

Lớp làm vở.

Bài 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ

-2 em nhắc lại quy tắc chính tả

trống. Nhận xét. Chốt ý đúng.

ng/ngh Trước e, ê, i.

Bài 3: Lựa chọn từ để điền. -Nhận xét.

-Làm vở. 1 em đọc lại .

4. Kết luận:

-1 em nêu.

- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.


- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×