Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập làm văn Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập làm văn
Bài : SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI
LẬP DANH SÁCH HỌC SINH

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Sắp xếp đúng trình tự các tranh kể được nối tiếp từng đoạn câu chuyện Gọi
bạn (BT1)
-Sắp xếp đúng thứ tự các câu trong truyện Kiến và chim gáy (BT2); lập bản
danh sách một nhóm 3 đến 5 bạn theo mẫu (BT3).
-GV nhắc HS đọc bài Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A trước khi làm BT3
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Bài tập.
*Mục tiêu: Biết sắp xếp lại các bức


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


tranh đúng trình tự câu chuyện Gọi bạn. Dựa

-Sắp xếp câu trong bài – Lập danh

vào tranh kể được nội dung chuyện.

sách học sinh.

Bài 1: -Hướng dẫn sắp xếp theo thứ tự.

-1 em đọc xác định yêu cầu.
-Sắp xếp lại thứ tự 4 tranh bài Gọi

-Hướng dẫn kể theo tranh.

bạn.

-Yêu cầu chia nhóm:

-Dựa vào tranh kể lại chuyện.

Nhận xét.

-Quan sát tranh vẽ. Sắp xếp lại cho
đúng thứ tự : 1-4-3-2.Viết kết quả

*Hoạt động 2: Luyện câu.
*Mục tiêu: Biết sắp xếp câu trong một bài theo

vào vở BT.
-1 em giỏi làm mẫu.

đúng trình tự diễn biến.

-Kể trong nhóm.


*Cách tiến hành:

-Đại diện nhóm thi kể . Mỗi em kể 4

Bài 2: Em đọc kĩ từng câu sắp xếp lại các câu

tranh.

cho đúng thứ tự.

-1 em đọc yêu cầu.

-Cho HS thi dán tranh truyện : Kiến và Chim

-Làm nháp.

gáy.

-Thi dán tranh (4-5 em: b-d -a -c.

Bài 3:
-Hoạt động nhóm :Nhận xét. cho điểm.

-1 em đọc yêu cầu.

-Nhận xét.

-Chia nhóm, Đại diện nhóm trình

4. Kết luận:

bày.

- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.

-Sau đó làm vở.

- Dặn dò HS học ở nhà.

-Chia 2 đội tham gia


Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×