Tải bản đầy đủ

A và b (là nam giới), rủ nhau đi uống rượu khi đã ngà ngà say,a,b vào một chòi canh cá nghỉ

MỤC LỤC
ĐỀ BÀI......................................................................................2
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG................................................3
1.Hành vi của A và B cấu thành tội gì? Tại sao?...................3


ĐỀ BÀI
A và B (là nam giới), rủ nhau đi uống rượu. Khi đã ngà ngà say,A,B vào một
chòi canh cá nghỉ. Khi đang nghỉ A nhìn thấy chị C đang đi một mình trên quãng
đường vắng gần đó. A bàn với B để thực hiện hành vi giao cấu với C. Thực hiện
kế hoạch đã bàn, A ra ngoài buông lời trêu ghẹo chị C và dụ chị C vào chòi cá.
Chị C không đồng ý, A dùng tay bịt mồm chị C và gọi B ra lôi chị C vào chòi cá.
Trong chòi cá chỉ riêng A thực hiện hành vi giao cấu với chị C, B chỉ đứng nhìn
không nói gì. Hai ngày sau A,B bị bắt.
Hỏi:
1. Hành vi của A và B cấu thành tội gì? Tại sao? (2 điểm)
2. Giả sử B mới 15 tuổi thì trong vụ án trên có đồng phạm không? Tại sao?
(2 điểm)
3. Nếu khi A thực hiện hành vi giao cấu với chị C, B giữ chân tay chị C thì
B chỉ được coi là người giúp sức, đúng hay sai? Tại sao? (2 điểm)
4. Giả sử sau khi bị bắt, A được xác định dương tính với vi rút HIV thì

khung hình phạt áp dụng đối với A có thay đổi không? Tại sao? (1 điểm)

2


GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
1.Hành vi của A và B cấu thành tội gì? Tại sao?
Trả lời: Hành vi của A và B cấu thành tội hiếp dâm ( Điều 111 BLHS)
Giải thích: Để xác định hành vi của A và B cấu thành tội gì phải căn cứ vào
các yếu tố cấu thành tội phạm
Về khách thể: Hành vi của A và B đã xâm hại tới quyền tự do quan hệ tình
dục của chị C, không những vậy còn xâm phạm đến quyền được tôn trọng về
nhân phẩm, danh dự của chị C gây thiệt hại về mặt tinh thần. Đối tượng tác
động ở đây là chị C.
Về chủ thể: A (nam giới) là người trực tiếp giao cấu với nạn nhân là chị C,
thỏa mãn dấu hiệu chủ thể đặc biệt của tội hiếp dâm theo quy định của Luật hình
sự Việt Nam.Và do đề bài không đề cập đến tuổi của A và B vì thế mà mặc nhiên
hiểu: A, B đủ tuổi chịu TNHS (điều 12 BLHS) và không thuộc tình trạng không
có năng lực trách nhiệm hình sự (điều 13 BLHS).
Mặt khách quan: A đã thực hiện hành vi giao cấu với chị C trái với ý muốn
của chị C. Vì ngay từ đầu khi A trêu ghẹo và dụ chị C vào chòi cá thì chị C đã
không đồng ý. Nên để có thể giao cấu với chị C, A chắc chắn phải dùng vũ lực để
đè bẹp sự kháng cự của chị C. Như vậy hành vi của A thỏa mãn dấu hiệu được
mô tả trong cấu thành tội phạm tội hiếp dâm.
Mặt chủ quan: Lỗi của A và B trong trường hợp này là lỗi cố ý trực tiếp. Cả
hai đều biết thực hiện hành vi giao cấu với chị C là trái ý muốn của chị C nhưng
vẫn mong muốn thự hiện hành vi đó bằng việc A và B có sự bàn bạc với nhau
trước lúc có ý định hiếp dâm chị C và cho dù chị C không đồng ý A vẫn thực hiện
hành vi giao cấu với chị C.
2. Giả sử B mới 15 tuổi thì trong vụ án trên có đồng phạm không? Tại
sao?
3


Trả lời: Nếu B mới 15 tuổi thì trong tình huống trên không có đồng phạm.
Giải thích:
Trong vụ án trên A và B mới chỉ bàn bạc sơ qua nên hành vi của A và B
không thuộc vào trường hợp “phạm tội có tổ chức”, đồng thời cũng không thỏa
mãn những tình tiết tăng nặng tại khoản 2, 3 của điều 111 BLHS. Từ những căn
cứ trên, hành vi phạm tội của A và B thỏa mãn các dấu hiệu được mô tả trong cấu


thành tội phạm tại khoản 1 Điều 111. Với trường hợp phạm tội theo khoản 1, điều
111 BLHS, khung hình phạt được áp dụng là: “phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.
Mức cao nhất của khung hình phạt này là: bảy năm tù. Căn cứ khoản 3, điều 8
BLHS “tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức
cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù”. Như vậy, tội
phạm mà A và B thực hiện thuộc loại tội nghiêm trọng.
Khoản 2, Điều 12, BLHS quy định: “Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng
chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do
cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”. Như vậy, nếu B mới 15 tuổi thì trong
trường hợp này, B không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Điều 20, BLHS quy định: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên
cố ý thực hiện một tội phạm”. Và về mặt khách quan, đồng phạm phải đòi hỏi
dấu hiệu là từ hai người và những người này có đủ điều kiện của chủ thể của tội
phạm. Tuy nhiên, B không thỏa mãn điều kiện “đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình
sự”. Do đó: Nếu B mới15 tuổi thì trong vụ án trên không có đồng phạm.
3. Nếu khi A thực hiện hành vi giao cấu với chị C, B giữ chân tay chị C
thì B chỉ được coi là người giúp sức, đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời: Nhận định trên là sai
Giải thích:
Trong vụ án trên A và B đã dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất đè bẹp sự
kháng cự của nạn nhân chống lại việc giao cấu như xô ngã, vật, giữ,... Như vậy,
4


dù B chỉ giữ chân tay C để cho A thực hiện việc giao cấu thì cũng coi là B đã
thực hiện một phần hành vi được các nhà làm luật mô tả, đó là “dùng vũ lực”.
Nếu tổng hợp hành vi của cả A và B thì mới thỏa mãn đầy đủ những dấu hiệu của
cấu thành tội phạm tội hiếp dâm. Và B là nam giới nên cũng thỏa mãn dấu hiệu
chủ thể đặc biệt của tội này. Như vậy, B đóng vai trò là người thực hành.
4.Giả sử sau khi bị bắt, A được xác định dương tính với vi rút HIV thì
khung hình phạt áp dụng đối với A có thay đổi không? Tại sao?
Trả lời: Nếu sau khi bị bắt, A được xác định dương tính với vi rút HIV thì
khung hình phạt áp dụng đối với A có thể thay đổi.
Giải thích: Nếu A được xác định dương tính với vi rút HIV, thì việc xác định
xem tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, A có biết mình bị nhiễm vi rút HIV
không, điều đó sẽ có ý nghĩa trong việc quyết định khung hình phạt áp dụng đối
với A. Vì vậy ta chia 2 trường hợp:
Trường hợp 1: A biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu.
Trong tội hiếp dâm tại điểm b, Khoản 3, Điều 111 BLHS có quy định một tình
tiết tăng nặng như sau: “Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội”. A biết mình
bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu với chị C thì A sẽ bị truy tố theo
tình tiết tăng nặng như trên của tội hiếp dâm. Lúc này, khung hình phạt áp dụng
đối với A sẽ có sự thay đổi, thay vì “phạt tù từ hai năm đến bảy năm”(khoản 1,
điều 111 BLHS), khung hình phạt mới được áp dụng với A là “phạt tù từ mười
hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân”. (khoản 3, điều 111 BLHS)
Trường hợp 2: A không biết mình bị nhiễm HIV khi thực hiện hành vi giao
cấu với chị C. Sau khi bị bắt, A xét nghiệm và biết mới biết mình là dương tính
với HIV thì khung hình phạt của A vẫn không thay đổi, vì vậy vẫn là khung hình
phạt quy định tại khoản 1 điều 111 BLHS: “phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

5


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×