Tải bản đầy đủ

Đề ÔN THI TOÁN TÀI CHÍNH

Các em thi xong nhớ để lại đề cho khóa sau nữa nhé. Anh không khuyến khích chụp
ảnh nhé nhưng mà có thể thi xong nhớ đề rồi ghi lại thôi. Hoặc ghi đề ra nháp mang
về như anh.
Đề 04 của anh Hiếu K57
Lý thuyết
a) Cho điểm trọng số các nội dung của quy hoạch tổng thể và giải thích vì sao
b) Vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phân tích tác động của các nhân tố làm

thay đổi cơ cấu kinh tế
Bài tập: tìm phương án tối ưu cho chi phí nhỏ nhất
Cơ sở
I
II
III
IV
AD

A
6
7
11

13
320

B
3
8
5
18
180

Chi phí
C
16
9
13
17
360

D
6
28
18
27
300

AS
100
420
230
419

Đề 03 của chị Ngân xinh gái cute dễ thương nha
Lý thuyết:
a) Tại sao cần chuyển dịch cơ cấu KT ? Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu
kinh tế.
b) Cho điểm trọng số các nội dung quy hoạch tổng thể.
Bài tập: cho chuyển ô 2 phương án rồi cho lựa chọn cái nào chi phí min. Bạn Ngân làm
phương án 1 phải phân bổ 3 lần, phương án 2 phân bổ 2 lần mới ra. Mỗi pa là 1 bảng có 4
nơi cung cấp và 4 cơ sở
Cung cầu bằng nhau hết, khác mỗi chi phí


Mỗi lần kiểm định chỉ ra 1 cái âm thôi, nhưng tối ưu xong lại lòi thêm 1 cái âm nữa.
Phương án 1
1
2
3
4
AD

A
7
6
6
9
80

B
8
12
16
12
110

C
14
9
13
15
160

D
16
7
10
12
90

AS
100
70
110
110
440


Phương án 2
1
2
3
4
AD

A
7
6
6
9
80

B
8
12
16
12
110

C
14
9
13
14
160

D
16
7
10
12
90

AS
100
70
110
110
440

Đề 06 của chị Quỳnh xinh gái K57
Bài tập y bài đề 6 K56
Lý thuyết:
a) là hãy cho điểm trọng số các nội dung của quy hoạch tổng thể
b) dùng lý thuyết vị trí trung tâm giải thích sự hình thành của trun tâm đô thị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×