Tải bản đầy đủ

VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ở HUYỆN hải hậu, TỈNH NAM ĐỊNH

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế “ Việc làm và thu nhập
của lao động nông thôn ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định” đã được triển khai
nghiên cứu tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là công trình nghiên cứu độc lập. Đề
tài đã sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác nhau để phục vụ cho phần viết
luận văn, các nguồn thông tin đã được chỉ rõ nguồn gốc. Ngoài ra, nguồn số liệu

Ế

điều tra thực tế trên địa bàn đã được xử lý.

U

Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn

́H

toàn trung thực và chưa hề được sử dụng cho bất cứ một học vị nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Người thực hiện

K

IN

H

Hải Hậu, ngày 01, tháng 07, năm 2012

Đ
A

̣I H

O

̣C

Nguyễn Tố Uyên

i


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi đã nhận được rất nhiều sự
giúp đỡ tận tình của các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài trường.
Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo
đã dạy bảo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện
đề tài này.

Ế

Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giảng viên PGS. TS.

U


Phùng Thị Hồng Hà - giảng viên khoa Kinh tế Phát triển - Trường Đại Học

́H

kinh tế Huế, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo cho tôi trongsuốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận văn này.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ, chuyên viên phòng Thống

H

kê huyện Hải Hậu, UBND huyện Hải Hậu, Đảng bộ huyện Hải Hậu, ...đã giúp

IN

đỡ và tạo mọi điều thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.

K

Tôi cũng đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới những người dân – nơi đề tài

̣C

được triển khai, đã tận tình trả lời bảng hỏi để tôi có thể hoàn thành tốt đề tài.

O

Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè và người

Đ
A

tài này.

̣I H

thân đã giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề

Hải Hậu, ngày 01, tháng 07, năm 2012
Học viên

Nguyễn Tố Uyên

ii
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×